Tutkimus: Kevytyrittäjyys vuonna 2023

Kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö Uusi työ ry toteutti kevään 2023 aikana vuosittaisen kevytyrittäjyyskyselynsä. Kevytyrittäjyys vuonna 2023 -tutkimus valottaa kevytyrittäjyyden eri puolia ja asemaa suomalaisessa työelämässä. Tutkimuksesta ilmeni, että kevytyrittäjät ovat tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, mutta viranomaisten tietämyksen puute kevytyrittäjyydestä ja epävarmuus sosiaaliturvasta aiheuttavat hankaluuksia. Kevytyrittäjistä 86 prosenttia on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, ilmenee Uusi työ ry:n Aula Researchilla teettämästä Kevytyrittäjyys 2023 -kyselystä. …

Lue lisää …

Tutkimus: Kevytyrittäjien mielestä YEL-uudistus vaarantaa toimeentulon

YEL-uudistus

Kevytyrittäjistä kaksi kolmasosaa arvioi joutuvansa sopeuttamaan toimintaansa, mikäli yrittäjän eläkelain työtulon määritelmää täsmennetään hallituksen esittämällä tavalla. Lähes neljä viidesosaa katsoo esitetyn muutoksen vaikuttavan yritystoiminnan aloittamiseen heikentävästi ja 58 prosenttia sanoo lakiesityksen toteutuessaan huonontavan yritystoiminnan edellytyksiä merkittävästi. Uusi työ ry kysyi kevytyrittäjien näkemyksiä lakiuudistukseen Taloustutkimuksella teetetyllä kyselyllä 26.8.–5.9. Vastauksia saatiin 846. ”Työurat monimuotoistuvat, eri muodoissa itsensätyöllistävien …

Lue lisää …

Tutkimus: Kevytyrittäjän eläkevakuuttaminen

Yli puolet (59 prosenttia) kevytyrittäjistä katsoo, että yrittäjän eläkevakuutuksen tulisi perustua toteutuneisiin ansioihin ja YEL-maksu tulisi pidättää suoraan palkanmaksun yhteydessä. Suurinta kannatus on yli 58-vuotiaiden keskuudessa, joista 64 prosenttia kannattaa ajatusta. Nykyisellään YEL-vakuutus perustuu työtuloon, joka tarkoittaa yrittäjätoiminnalle annetun työpanoksen arvoa. Peräti 43 prosenttia kevytyrittäjistä arvioi yrittäjän eläketurvan pohjana toimivan työtulon määrittelyn vaikeaksi. Erityisen hankalaksi …

Lue lisää …

Tutkimus: Kevytyrittäjyys vuonna 2022

Kevytyrittäjyydessä houkuttelee byrokratian vähäisyys, helppous ja joustavuus. Selkeä enemmistö kevytyrittäjistä on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa. Viime vuoden tutkimukseen verrattuna työsuhteen ohella kevytyrittäjinä toimivien määrä on lähes kaksinkertaistunut. Myös moni eläkeläinen on löytänyt kevytyrittäjyydestä oivan väylän oman jutun toteuttamiseen. Moni kevytyrittäjä meinaa jatkaa itsensä työllistämistä myös lähitulevaisuudessa osa-aikaisesti laskutuspalvelun kautta. Uusi työ ry:n teettämä tutkimus Kevytyrittäjyys vuonna 2022 valottaa kevytyrittäjyyden …

Lue lisää …

Tutkimus: Kevytyrittäjyys vuonna 2021

Kevytyrittäjien määrä ja laskuttamat summat kasvavat kovaa tahtia – eniten tyytymättömyyttä herättävät työttömyysturva sekä epäselvyydet viranomaisten kanssa. Selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on vähintään melko tyytyväinen asemaansa. Kevytyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosien ajan. Eniten heitä huolettavat työttömyysturva sekä sairausajan turva. Uusi työ ry:n teettämä tutkimus Kevytyrittäjyys vuonna 2021 valottaa kevytyrittäjyyden eri …

Lue lisää …