Meille on tärkeää, että kaikki kevytyrittäjämme ovat mahdollisimman hyvin vakuutettuja. Vakuutukset tuovat turvaa myös kevytyrittäjän asiakkaille, ja niitä myös usein edellytetään. Palvelumaksuumme sisältyy työajan tapaturmavakuutus, toiminnan vastuuvakuutus sekä konsulttivakuutus. Vakuutukset astuvat voimaan heti rekisteröitymisen jälkeen, joten rekisteröidythän ennen työn aloittamista. YEL-vakuutuksen ottaminen on sinun vastuullasi.

YEL-vakuutus tulee ajankohtaiseksi vasta sitten, kun yrittäjämäinen toimintasi täyttää YEL-vakuuttamisen ehdot.

Työajan tapaturmavakuutus

Eezy Kevytyrittäjät Osk on ottanut työtä tehdessä voimassa olevan tapaturmavakuutuksen seuraavasti:

Vakuutus on voimassa Eezyn kautta tehdyssä työssä sattuneiden tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata ammattitauteja, työmatkoja tai pidempikestoisia ansionmenetyskorvauksia, kuten tapaturmaeläkettä.

Vakuutuksesta korvataan:

  • Sairaanhoitokulut, tarpeelliset tutkimuskulut ja lääkärin määräämät lääkkeet ilman euromääräistä ylärajaa.
  • Matka- ja majoituskulut ja ensimmäiset lääkinnälliset apuvälineet.
  • Ansionmenetyskorvauksena päiväraha, korvausaika enintään 1 vuosi tapaturman sattumisesta. Päivärahan määrä perustuu Eezyn kautta laskutetun työtulon määrään, mutta kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansio. Vähimmäisvuosityöansiolla tarkoitetaan työtapaturmalain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, jonka määrä vuonna 2020 on 14 650 €.
  • Haittaraha, joka lasketaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, mutta laskettuna 3 vuoden ajalta ko. haittaluokan mukaisesti. Korvaus maksetaan aina kertaluonteisena, ei jatkuvana korvauksena.
  • Kuolemantapaus, vakuutusmäärä 25 000 €. Edunsaajana ovat omaiset.
  • Korvausaika kaikissa korvauksissa 3 vuotta tapaturman sattumispäivästä, jollei toisin ole mainittu.

Vakuutusehdot sisältävät rajoituksia. Vakuutuksesta ei mm. korvata: tapaturma- tai perhe-eläkettä tai kuntoutusrahaa tai muita kuntoutuskorvauksia.

Toiminnan vastuuvakuutus ja konsulttivakuutus

Palveluun sisältyy toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa toimeksiantajille sekä ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuvat henkilö- ja esinevahingot 1 miljoonaan euroon saakka. Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat puutteellisesta ammattitaidosta tai riittämättömästä valmistautumisesta työhön.

Konsulteille olemme ottaneet konsulttivakuutuksen. Vakuutus ei kata liikkeenjohdon konsultointia, kuntoarviokonsultointia tai vastaavan työjohtajan toimintaa.

  • Vakuutusmäärä on 200 000 €.
  • Omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään 1 000 €.
  • Vakuutus on jatkuva, eli se kattaa sekä työn tekemisen että mahdollisen takuuajan.
  • Vakuutus ei kata liikejohdon konsultointia, kuntoarviokonsultointia tai vastaavan työjohtajan toimintaa.

Jos tarvitset konsulttivakuutuksen isommalle summalle tai toimeksiantajallesi erillisen vakuutustodistuksen konsulttivakuutuksesta, olethan yhteydessä meihin.

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus

Kevytyrittäjät eli laskutuspalveluiden käyttäjät luokitellaan eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjiksi. Tämä tarkoittaa, että vastaat oman eläkevakuutuksesi järjestämisestä YEL-vakuutuksella, jos yrittäjämäinen toimintasi täyttää YEL-vakuuttamisen ehdot.

Olemme tehneet YEL-vakuuttamisesta mahdollisimman mutkatonta, ja voit hoitaa YEL-vakuuttamisen kätevästi Eezyn kautta  työeläkeyhtiö Elosta. YEL-vakuutusmaksu on yksilökohtainen, eikä sisälly Eezyn palvelumaksuun. Voit vähentää YEL-vakuutusmaksut henkilökohtaisessa verotuksessasi. Lue lisää YEL-vakuuttamisesta Eezyn kautta.