Rekisteröidy Eezyn käyttäjäksi viimeistään siinä vaiheessa, kun olet sopinut toimeksiannosta asiakkaasi kanssa, ennen työn aloittamista. Näin varmistat, että palveluumme sisältyvät vakuutukset –  työajan tapaturmavakuutus sekä vastuuvakuutus – ovat voimassa työsuorituksen aikana.

Vakuutukset kattavat useimmat ammattialat. Jos työskentelet harvinaisemmalla alalla, niin varmista neuvonnastamme vakuutusturvasi ennen toimeksiannon aloittamista.

Työajan kattava tapaturmavakuutus Eezyn käyttäjille

Eezy Kevytyrittäjät Osk on ottanut työtä tehdessä voimassa olevan tapaturmavakuutuksen seuraavasti:

Vakuutus on voimassa Eezyn kautta tehdyssä työssä sattuneiden tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata ammattitauteja, työmatkoja tai pidempikestoisia ansionmenetyskorvauksia, kuten tapaturmaeläkettä.

Vakuutuksesta korvataan:

  • Sairaanhoitokulut ja tarpeelliset tutkimuskulut ilman euromääräistä ylärajaa.
  • Matka- ja majoituskulut ja ensimmäiset lääkinnälliset apuvälineet.
  • Ansionmenetyskorvauksena päiväraha, korvausaika enintään 1 vuosi tapaturman sattumisesta. Päivärahan määrä perustuu Eezyn kautta laskutetun työtulon määrään, mutta kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansio. Vähimmäisvuosityöansiolla tarkoitetaan työtapaturmalain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, jonka määrä vuonna 2020 on 14 650 €.
  • Haittaraha, joka lasketaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, mutta laskettuna 3 vuoden ajalta ko. haittaluokan mukaisesti. Korvaus maksetaan aina kertaluonteisena, ei jatkuvana korvauksena.
  • Kuolemantapaus, vakuutusmäärä 25 000 e. Edunsaajana ovat omaiset.
  • Korvausaika kaikissa korvauksissa 3 vuotta tapaturman sattumispäivästä, jollei toisin ole mainittu.
  • Vakuutusehdot sisältävät rajoituksia. Vakuutuksesta ei mm. korvata: tapaturma- tai perhe-eläkettä tai kuntoutusrahaa tai muita kuntoutuskorvauksia.
  • Korvauksenhaku tapahtuu lähettämällä vahinkoilmoituslomake Ifiin
  • Vakuutusturva perustuu vakuutussopimuslakiin ja vakuutukseen kirjoitettaviin ehtoihin. Vakuutus ei poista mahdollista työtapaturmavakuutus – ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta.

Vastuuvakuutus

Palveluun sisältyy toiminnanvastuuvakuutus, joka kattaa toimeksiantajille sekä ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuvat henkilö- ja esinevahingot 1 miljoonaan euroon saakka. Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat puutteellisesta ammattitaidosta tai riittämättömästä valmistautumisesta työhön.

Konsulteille olemme ottaneet konsulttivakuutuksen. Vakuutus ei kata liikkeenjohdon konsultointia, kuntoarviokonsultointia tai vastaavan työjohtajan toimintaa.

Jotta vakuutus on voimassa, tulee sinun rekisteröityä palveluumme ennen työn aloittamista.

Jos edellisestä Eezyn kautta saamasta palkastasi on kulunut yli vuosi, ilmoitathan meille myös ennen työn aloittamista, että jatkat jälleen toimintaa Eezyn kautta. Näin varmistat vakuutuksen voimassaolon. Kysy lisätietoa neuvonnastamme.

Työeläkevakuutus

Laskutuspalvelun käyttäjä luokitellaan yrittäjäksi ja siten yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. YEL-vakuutus on pakollinen, kun eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät. Lue lisää YEL-vakuuttamisesta Eezyn kautta.