Kevytyrittäjän työttömyysturva ja tuet koronatilanteessa

Koronatilanteen vuoksi työttömyysturvaan on tullut määräaikaisia muutoksia. Sekä sivutoimiset että päätoimiset yrittäjät pääsevät työttömyysturvan piiriin aiempaa helpommin yritysmuodosta riippumatta. Kevytyrittäjänä työttömyysturvan ja sen suuruus riippuu siitä, katsotaanko sinut päätoimiseksi vai sivutoimiseksi yrittäjäksi. Tässä tarkemmat ohjeet päätoimiselle ja sivutoimiselle yrittäjälle.


Päätoiminen yrittäjä: Väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tuli voimaan 8.4.2020. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Lain voimassaoloa on jatkettu 31.12.2020 asti. Lue TE-palveluiden tiedote.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–31.12.2020. Jos yrittäjä on rekisteröitynyt työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen takautuvasti 16.3. lähtien. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Millä edellytyksillä kevytyrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • päätoiminen työskentely kevytyrittäjänä on päättynyt tai
  • päätoimisesta kevytyrittämisestä saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista eikä YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

Miten kevytyrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Jos yrittäjän työnhaku on ollut voimassa ja hän on saanut päätöksen työttömyysetuudesta jo ensimmäisen väliaikaisen lakimuutoksen aikana, yrittäjän tulee toimia jatkossa TE-toimiston kanssa sopimallaan tavalla.

Käytännössä prosessi menee näin:

  1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja anna selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua.
    Työnhakijan tulee antaa TE-toimistolle selvitys yritystoiminnan toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Vaihtoehtoisesti työnhakijan tulisi antaa TE-toimistolle selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja tulon vähentymisen tulisi johtua vakavasta tartuntataudista.Selvitystä varten tarvitset mahdollisesti meidän laatiman toimeksiantotodistuksen ja oman kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Toimeksiantotodistuksen voit pyytää meiltä sähköpostitse osoitteesta todistukset@eezy.fi tai numerosta 09 4247 5634. Toimitamme poikkeustilanteesta johtuen toimeksiantotodistukset normaalia nopeammin, saat todistuksen viimeistään pyyntöäsi seuraavana arkipäivänä.
  2. TE-toimisto antaa kevytyrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Kevytyrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelan asiointipalvelusta. Kela on saanut valmiiksi verkkohakemuksen yrittäjien työttömyysturvan hakemiseen ja voit hakea työmarkkinatukea Kelan asiointipalvelussa.
  3. Kela maksaa työmarkkinatukea kevytyrittäjälle.

Huomioithan, että jos kuulut SYT-kassaan, SYT-kassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille.

 

Sivutoiminen yrittäjä: oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen

Työskentelen vain vähän

Jos työskentelet kevytyrittäjänä vain vähän, TE-toimisto voi arvioida sinun olevan työtön, joka työskentelee sivutoimisesti. Sivutoiminen työskentely kevytyrittäjänä ei estä työttömyysetuuden maksamista. Näissä tilanteissa työttömyysetuus voidaan maksaa soviteltuna. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosi yritystoiminnasta huomioidaan työttömyysetuuden määrässä. Tulot siis vähentävät jonkin verran etuutta.

Olen opiskelija tai lomautettu ja työskentelen yrittäjänä sivutoimisesti

Jos opiskelet päätoimisesti tai olet lomautettu työsuhteessa tehdystä työstä ja laskutat kevytyrittäjänä sivutoimisesti, opinnot ja yritystoiminta eivät estä työttömyysetuuden saamista. KELA ja työttömyyskassa ottavat yritystoiminnan tulot ja opiskelijan etuudet huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutoksen määräaikaa on jatkettu 31.12.2020 asti. 

2000 euron tuki yksinyrittäjille

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta ja kevytyrittäjän kohdalla kevytyrittäjän kotipaikkakunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa ja se maksetaan kertakorvauksena. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä ja hakuaikaa on 30.9.2020 saakka.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajille tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille sekä kevyt- ja freelancer-yrittäjille. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu uudestaan, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Osa kunnista on avannut jo haun yksinyrittäjille ja osa kunnista avaa haun mahdollisimman pian. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kukin kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisesti tai paperilomakkeilla. Kunnat neuvovat yrittäjiä haussa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Lue lisää tuesta yksinyrittäjille

Tartuntatautipäiväraha

KELA korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana. YEL-vakuutettu voi saada tartuntatautikorvausta YEL-työtulon perusteella, mutta myös vakuuttamaton voi tietyillä kriteereillä saada korvausta. Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi työskentelet ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit tältä osin olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta

Hyödyllisiä linkkejä

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan | TEM
Peruspäivärahalaskuri | KELA
Työmarkkinatukilaskuri | KELA
Yrittäjien mahdollisuus työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen koronatilanteessa | KELA

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää, autamme kevytyrittäjiämme kaikissa kysymyksissä parhaamme mukaan. Voit olla yhteydessä neuvontaamme, puh. 09 4247 5630 ma-to klo 9–17 ja pe klo 9-16 tai sähköpostitse info@eezy.fi

 

Päivitetty 13.8.2020