Mikä on YEL?

Yrittäjän työeläkevakuutus, eli YEL-vakuutus, on yrittäjän ja yrittäjämäisesti itsensätyöllistävän eläke- ja sosiaaliturvan perusta.

Se on lakisääteinen vakuutus, jota ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Laskutuspalveluiden käyttäjät eli kevytyrittäjät luokitellaan eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjiksi. Se tarkoittaa sitä, että vastaat oman eläkevakuutuksesi järjestämisestä YEL-vakuutuksella, jos yrittäjämäinen toimintasi täyttää YEL-vakuuttamisen ehdot.

Kenelle YEL-vakuutus on pakollinen?

YEL-vakuutus on pakollinen, kun eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät:

  • työskentelysi ei tapahdu eläkevakuuttamisen kannalta työ- tai virkasuhteessa, toisin sanoen työskentelet esimerkiksi laskutuspalvelun kautta
  • olet 18–67-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuus on sen kuukauden loppuun, jolloin täyttää 68 vuotta; vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • yrittäjämäinen toimintasi on kestänyt neljä kuukautta ja
  • arvioitu työtulosi vuonna 2020 on vähintään 7 958,99 euroa vuodessa.

Jos siis arvioitu työtulosi yrittäjämäisestä työstä ylittää YEL:in minimirajan (7 958,99 € vuonna 2020), YEL-vakuutus on sinulle pakollinen.

Milloin lakisääteinen YEL-vakuutus on otettava?

Sinun on otettava YEL-vakuutus viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun lakisääteisen YEL-vakuutuksen edellytykset täyttyvät. Voit valtuuttaa Eezyn ottamaan vakuutuksen puolestasi työeläkeyhtiö Elosta tai voit ottaa vakuutuksen itse joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, mikäli alallasi sellainen toimii.

Vakuuttamisesta kannattaa huolehtia ajoissa, sillä jos otat vakuutuksen myöhässä, vakuutusmaksuusi voidaan lisätä laiminlyöntikorotus.

Miten arvioin työtuloni?

YEL-vakuutusmaksu määräytyy itse arvioimasi vuosityötulon perusteella. Pystyt kuitenkin vaikuttamaan itse YEL-maksusi suuruuteen ja sitä kautta käteen jäävään nettopalkkaan.

Lain mukaan YEL:in mukaisen työtulon on vastattava työpanostasi eli sellaista palkkaa, joka keskimäärin vastaa kyseisestä työstä maksettua korvausta. Työtulo ei siis suoraan perustu yrittäjämäisen toimintasi tulokseen tai verotettuihin ansiotuloihin.

Työtulo on arvio työpanoksesi arvosta, mutta kevytyrittäjien kohdalla työtulo usein vastaa vähintään yrittäjämäisen toiminnan bruttopalkkaa. Työtuloiksi lasketaan kaikki yrittäjämäisesti ansaittu tulo eli yhteenlaskettuna esimerkiksi eri laskutuspalveluiden kautta, toiminimellä, ammatinharjoittajana tai freelancerina ansaitsemasi tulot. Lisätietoa työtulon arvioinnista.

YEL-vakuutusmaksu

YEL-vakuutusmaksu perustuu arvioituun työtuloon, ja se on kokonaan verovähennyskelpoinen.

Vuonna 2019:

  • 18-52-vuotiailla maksu on 24,10 % vahvistetusta YEL-työtulosta.
  • 53-62-vuotiailla maksu on 25,60 % vahvistetusta YEL-työtulosta.
  • 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta maksu on 24,10 % YEL-työtulosta.

Aloittavan yrittäjän alennus

Ensimmäistä kertaa YEL-vakuutuksen hankkiva kevytyrittäjä saa vakuutusmaksusta 22 prosentin alennuksen toiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Lue lisää aloittavan yrittäjän alennuksesta.

YEL-vakuutetun sosiaaliturva

YEL-vakuutettuna kevytyrittäjänä sosiaaliturvasi määräytyy samoin perustein kuin yrittäjillä, eli se perustuu pääsääntöisesti YEL-vakuutuksesi arvioituun työtuloon. YEL-työtulosi perusteella määräytyy:

  • sairauspäivärahasi
  • äitiys- tai isyyspäivärahasi ja vanhempainrahasi
  • sekä työttömyysturvasi.

Työeläkeyhtiö Elon YEL-laskurilla voit tarkistaa, miten arvioimasi työtulo vaikuttaa sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi.

YEL-vakuutetun työttömyysturva

YEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus liittyä SYT:n eli Suomen yrittäjäin työttömyyskassan jäseneksi. Työttömyysturvan piiriin pääseminen edellyttää, että YEL-vakuutuksesi perusteena oleva työtulo on vähintään 13 076 euroa vuodessa. SYT:n jäsenenä olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan yrittäjämäisen toiminnan lopetettuasi, mikäli ansiosidonnaisen päivärahan muut ehdot täyttyvät. Lisätietoa SYT:n jäsenyydestä.

Mikäli et ole työttömyyskassan jäsen tai ansiosidonnaisen päivärahan saamisen ehdot eivät muuten täyty, voit saada peruspäivärahaa, mikäli työssäoloehto täyttyy. Jos yrittäjämäinen toimintasi on sivutoimista, voi sinulla olla mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa. Jos olet päätoimisessa työsuhteessa ja toimit itsensätyöllistäjänä ainoastaan sivutoimisesti, voit edelleen kuulua palkansaajien työttömyyskassaan.

Palkansaajakassasta yrittäjäkassaan – mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan

Jos olet palkansaajakassan jäsen, sinulla on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, mikäli siirryt SYT-kassan jäseneksi kolmen kuukauden kuluessa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisesta ja kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Lisätietoa aiheesta katkeamaton työttömyysturva SYT:n sivuilta.

Lisätietoa YEL-vakuutuksesta yleisesti löytyy Eläketurvakeskuksen sivuilta.

Oman eläkekertymäsi voit tarkistaa Työeläke.fi-sivustolla.

YEL-vakuutuksen vähentäminen verotuksessa

YEL-vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Verohallinnon sivuilta löydät tarkemmat ohjeet kuinka merkitset vähennykset veroilmoitukseesi.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Jos arvioitu työtulosi 12 kuukauden jaksolla jää alle YELin minimirajan (7 958,99 € vuonna 2020), YEL-vakuutus ei ole sinulle pakollinen. Sinulla on kuitenkin halutessasi mahdollisuus ottaa vapaaehtoinen YEL-vakuutus myös pienemmällä työtulolla. Vapaaehtoista YEL-vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Lisätietoa vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta.

EEZY JA TYÖELÄKEYHTIÖ ELO APUNASI

Olemme tehneet YEL-vakuuttamisesta mahdollisimman mutkatonta ja voit hoitaa YEL-vakuuttamisen kätevästi Eezyn kautta työeläkeyhtiö Elosta.

Näin YEL-vakuutus hoituu Eezyn kautta:

Ota vakuutus

Käytännössä otat YEL-vakuutuksen Eezyn verkkopalvelun kautta työeläkeyhtiö Elosta ja kerrytät rahaa YEL-maksuja varten asiakasvaratilillesi. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrämme palkastasi syrjään YEL:in osuuden asiakasvaratilillesi.

Maksamme vakuutuslaskun

Kun YEL-lasku saapuu meille, maksamme laskun kerryttämilläsi rahoilla. Näin saat ennakoidusti säästettyä tulevia vakuutusmaksuja varten ja säästyt ikäviltä yllätyksiltä.

PIDÄMME SINUT AJAN TASALLA

Kerromme etukäteen sinulle laskun suuruuden ja samalla kerrytettyjen varojesi tilanteen. Jos laskun saapuessa varoja ei ole kertynyt tarpeeksi, saat selkeät ohjeet loppusumman maksamiseen itse.

SÄÄSTÄT YEL-MAKSUIHIN PALKASTASI

Jos varoja on laskun saapuessa enemmän kuin laskun loppusumma, voit joko jättää rahat odottamaan seuraavaa laskua tai voimme siirtää ylimääräiset rahat sinulle. Käsittelyaika rahojen siirtämisessä on noin 2 työpäivää.

PÄIVITÄ TIETOJASI KÄTEVÄSTI

Voit päivittää vakuutustietojasi kätevästi verkkopalvelumme kautta ja milloin tahansa myös päättää vakuutuksen ja nostaa kerrytetyt rahat asiakasvaratililtäsi itsellesi.

Tarvitsetko apua?

Autamme sinua YEL-vakuuttaamiseen tai työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä neuvontaamme puhelimitse, meilillä tai vaikka chatin kautta.