EEZYN KILPAILUN SÄÄNNÖT

­

Järjestäjä

Eezy Osk (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 8.10.2018–22.10.2018.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua eezy.fi–sivustolla.

Palkinnot ja arvonta

Kilpailun voittaja arvotaan 24.10.2018. Voittajan nimi julkaistaan järjestäjän Facebook-sivulla ja eezy.fi-sivustolla 26.10.2018.

Palkintona on Finnairin lentolippulahjakortti (arvo 500 €).

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen

Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä. Palkinto postitetaan osallistujan ilmoittamaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiin. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

Kilpailuun osallistuvat vapauttavat kilpailun järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Kilpailun järjestäjän vastuu ei ylitä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja kilpailusta, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan kisasivustolla.