Lyhytkestoinen yrittäjyys

Työttömyysturvalakiin tuli useita muutoksia vuoden 2017 alusta lähtien. Itsensätyöllistäjiä koskee erityisesti muutos, jonka mukaan päätoimisesti itsensä yrittäjämäisesti työllistävä säilyttää oikeutensa työttömyysetuuteen, mikäli työllistyminen kestää yhtäjaksoisesti enintään kaksi viikkoa (14 kalenteripäivää).

Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin tehdystä työstä, ilmoitetaan tulot ainoastaan etuuden maksajalle, ja ne otetaan huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. TE-toimisto ei tee selvitystä eikä anna lausuntoa tällaisesta lyhytkestoisesta yritystoiminnasta.

Työttömyysturvalaki ei rajaa sitä, kuinka usein henkilö voi työllistyä yrittäjämäisesti alle kahden viikon mittaisissa jaksoissa. Periaatteessa voisi siis ajatella, että yhden päivän tauko toimeksiantojen välissä riittäisi, mutta TE-toimistojen ja Kelan tulkintoja selvittäessämme olemme törmänneet ristiriitaisiin ja hieman epäselviin lausuntoihin.

Tällä hetkellä suosituksemme on, että jos haluat varmuudella turvata oikeutesi työttömyysetuuteen, ota jo ensimmäisen (enintään kahden viikon mittaisen) työskentelyjakson jälkeen yhteys TE-toimistoosi ja pyydä arvioimaan oma tilanteesi.

Lisätietoa lyhyesti TE-palveluiden sivuilla.