Miten toimin, jos asiakas ei maksa laskua ajallaan ja kuinka ennakoida tällaiset tilanteet?

Aika ajoin saattaa tulla eteen tilanteita, joissa asiakas ei syystä tai toisesta maksa laskua ajallaan. Tämä on valitettavaa, koska kevytyrittäjänä kuten myös yrittäjänä toimiessa oma palkka riippuu asiakkaan suorituksista.  

Asiakkaan maksukyky kannattaakin tarkistaa jo ennen toimeksiannon sopimista. Jos maksukyky vaikuttaa epävarmalta, olisi hyvä miettiä erilaisia vaihtoehtoja, miten tehty työ voitaisiin maksaa muuten kuin yhdellä kokonaislaskulla. Suositeltavaa voi olla esimerkiksi laskuttaa työ pienemmissä erissä. Asiakkaan kanssa kannattaakin ensisijaisesti neuvotella, jos maksun voisi suorittaa pienissä osissa ilman, että sitä siirretään perintään. Jos asiakas ei maksa laskua kaikesta huolimatta, voi tuon saatavan siirtää perintään. 

Suomessa toimintaa määrittelee laki saatavien perinnästä (513/1999)  

Ei huolta, nyt ei seuraa lakipykälien tavaamista, vaan avaan perinnän kulkua selkokielellä. Ensinnäkin Suomessa perintätoimintaa saa harjoittaa ainoastaan Aluehallintoviraston (AVI) hyväksymät perintätoimistot ja muut lain määrittelemät tahot. Perinnän kokonaiskulkua ja toimenpiteitä on helpoin kuitenkin purkaa termien kautta.  

Ensimmäisenä asiakkaalle on mahdollista lähettää eräpäivän jälkeen maksumuistutus. Maksumuistutuksia velkoja saa lähettää kaksi kappaletta. Jos maksumuistutukset eivät tuota tulosta, perintätoimisto voi lähettää asiakkaalle maksuvaatimuksen. Se on perintätoimiston esittämä vaatimus asiakkaalle suorittaa maksu, tai asia siirtyy eteenpäin käräjäoikeuteen 

Kokonaisuutena tätä prosessia kutsutaan vapaaehtoiseksi perinnäksi – eli velallisella on ajankohdallisesti monta mahdollisuutta maksaa lasku. Vapaaehtoisesta perinnästä ei aiheudu asiakkaalle maksuhäiriömerkintää eli luottotiedot eivät ns. mene.  

Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, on oikeudellinen perintä yleensä mahdollista. Se siis tarkoittaa saatavan hakemista oikeusteitse eli maksua lähdetään perimään viranomaiskeinoin. Osana oikeudellista perintäprosessia on ulosotto. Kun käräjäoikeus on antanut velkomustuomion, saa velallinen vasta tällöin maksuhäiriömerkinnän. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen saatavaa voidaan periä ulosoton kautta. 

Reklamoitu lasku  

Haluan kuitenkin kokemukseni perusteella muistuttaa yhdestä erittäin olennaisesta perintään liittyvästä asiasta – nimittäin reklamoidun saatavan perinnästä. Reklamoidun laskun perintää ei voida jatkaa ennen kuin riita on ratkaistu. Nyt kannattaa muistuttaa mieleen aiemman blogikirjoitukseni Näin vältät tavallisimmat riidat toimeksiantajasi kanssa. Hyvällä sopimuksellahan vältetään monta riitaa tai ainakin helpotetaan niiden ratkaisemista. Tämä soveltuu hyvin myös perintään, sillä asiakkaan reklamaatiomahdollisuudet pienenevät mitä selkeämpi sopimus on tehty.  

Laskun perintä vapaaehtoisesti

Keskityn kuitenkin tässä blogipostauksessa enemmän saatavan vapaaehtoiseen perintään. Suomessa lainsäädäntö asettaa tiukkoja vaatimuksia muun muassa maksumuistutuksen lähettämisen ajankohdalle sekä muistutus- ja korkokuluille. Ehkä eniten väärinymmärryksiä tulee ainakin oman kokemukseni mukaan siitä, että perintään siirto ja maksumuistutukset sekoitetaan keskenään. Usein kevytyrittäjä ei missään nimessä halua laskun siirtämistä perintään, mutta toivoo, että lähetämme laskusta maksumuistutukset. Kumoankin tämän harhaluulon. Maksumuistutukset ovat todellisuudessa jo osa perintää. 

Miten Eezy auttaa saatavien perinnässä? 

Tätä aihetta lähestyin jo edellisessä kappaleessa, mutta selvyyden vuoksi painotan, että maksumuistutukset ovat jo osa perintää. Eezyn kevytyrittäjänä toimiessasi lähetämme halutessasi maksumuistutukset ja siirrämme saatavan perintätoimisto OK Perinnän hoidettavaksi, jos asiakkaasi ei ole maksanut laskua ajallaan. Haluamme helpottaa saatavien kotiuttamista ja hoidamme perintäprosessin alusta loppuun yhteistyössä OK Perinnän kanssa niin halutessasi. Kokemuksemme mukaan mitä nopeammin ja useammin velallista muistutetaan velasta, sitä todennäköisemmin se kotiutetaan.  

Reklamoidun laskun kanssa kevytyrittäjä saattaa helposti kokea jäävänsä hyvinkin yksin. Jos tällainen tilanne sattuu omalle kohdallesi, kannattaa muistaa, että me autamme tässäkin. Eezy Kevytyrittäjien palveluun kuuluu lakineuvonta, jonka kautta on mahdollista saada vinkkejä ja neuvoja riidan ratkaisemiseksi.    

Kirjoittaja: Otto Michelsen  

Kirjoittaja on Eezy Kevytyrittäjien lakimies ja liiketoiminnan kehityspäällikkö, joka on toki Eezy Kevytyrittäjien apuna riitatilanteissa, mutta erityisen mielellään opastaa siinä, kuinka ennaltaehkäistä riitatilanteita hyvillä sopimuksilla.