Muutos palkanlaskentaan 8.5.2018 alkaen

(English version follows)

Verohallinnon laskutuspalveluille antaman ohjeen mukaisesti joudumme tekemään palkanlaskentaan seuraavat muutokset:

1. Työnantajan sosiaaliturvamaksu ja tapaturmavakuutusmaksu lasketaan arvonlisäverottomasta laskutussummasta, josta on vähennetty mahdolliset kulukorvaukset.
2. Eezyn palvelumaksu, työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä tapaturmavakuutusmaksu pidätetään palkasta ennakonpidätyksen jälkeen. Eezyn palvelumaksuun lisätään arvonlisävero (24 %).

Muutokset astuvat voimaan heti, kun Extranetin päivitykset on saatu valmiiksi ja testattu, luultavimmin tiistaina 8.5. alkaen.

Verohallinnon ohje

Tulonhankkimiskulut voit vähentää verotuksessasi 

Vuoden 2018 verotuksessa Eezyn palvelumaksu, tapaturmavakuutusmaksu sekä sairausvakuutusmaksu (sotumaksu) katsotaan tämän muutoksen jälkeen tulonhankkimiskuluiksi eli voit vähentää ne omassa verotuksessasi. Extranetista voit ensi vuoden keväällä tulostaa raportin tulonhankkimisvähennyksiksi kirjattavista kuluista helpottamaan esitäytetyn veroilmoituksen täydentämistä.

Esimerkki palkanlaskennan muutoksesta

Käytännössä muutos ei vaikuta merkittävästi siihen, kuinka paljon palkkaa sinulle maksetaan. Mikäli kuitenkin lasku sisältää paljon kuluja, joita et laskuta toimeksiantajalta, on vaikutus käteen jäävään palkkaan suurempi.

 

 

Changes to the calculation of your salary starting 1.4.2018

The directive from The Finnish Tax Administrationto invoicing companies requires us to make the following changes to the calculation of salary payments:

1.The social security fee and accident insurance fee will be deducted from the VAT-free invoicing sum, after the possible travel expenses have been taken in to consideration.
2. Eezy’s service fee, the social security fee and accident insurance fee are withheld from your salary after the withholding tax. VAT (24%) will be added on to Eezy’s service fee.

The changes will come into effect as soon as the changes in Extranet are completed and tested, most likely as of May 8th.

Occupational expenses are deductible in your personal taxation

For 2018 taxation, Eezy’s service fee, the accident insurance fee and the social security fee are considered as occupational expenses, therefore they are deductible in your personal taxation. You can print out a report in extranet of your occupational expenses, which helps you fill out your income tax form in Spring 2019.

An example on how this will affect salary payment

In practice, the change will not significantly affect how much salary will be paid out to you. However, if your invoice includes a large number of expenses, which you won’t be invoicing from your client, the effect this change has on your salary will be more apparent.

The holiday compensation will no longer be included in our salary calculator and salary certificates

The holiday compensation specification, which has been included in our salary calculator and salary certificates up until now, will be removed as this has caused some confusion among many of our users according to feedback. This will not affect salary paid out to you in any way.