Eezyn extranetistä saat kätevästi vuosikohtaisen yhteenvedon palkastasi pidätetyistä Eezyn palvelumaksuista, tapaturmavakuutusmaksuista, työnantajan sairausvakuutusmaksuista sekä veronalaisista matkakustannusten korvauksista.

Vuoden 2018 veroilmoitukset saapuvat tarkistettavaksi huhtikuun 2019 aikana ja kuluneen vuoden muutosten vuoksi veroilmoituksessa on nyt muutama uusi tarkastettava/täytettävä kohta.

Veroilmoituksen tietoja voi korjata OmaVero-palvelussa tai paperilla, mutta paperilla korjattaessa tiedot tulee ilmoittaa erillisillä lomakkeilla, jotka on mainittu veroilmoituksessa kunkin tiedon kohdalla. Korjauksia ei enää merkitä suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen, eikä sitä palauteta Verohallintoon. Ohje: Näin täydennät tietoja OmaVerossa.

1. Veronalaiset matkakustannusten korvaukset eli ennakonpidätysvapaat matkakulut

Jos sinulle on maksettu veronalaisia matkakustannusten korvauksia, voit vähentää ne omassa verotuksessasi tulonhankkimismenoina.

Eezyn extranetista Omat tietoni -sivulta voit tulostaa sinulle verollisina maksetuista matkakorvauksista vuosikohtaisen yhteenvedon (pdf). Siihen on listattu erikseen kaikki verollisina maksetut matkakorvaukset. Yhteenvedon viimeisellä rivillä on yhteenlaskettuna koko vuoden summat, mikä usein riittää veroilmoitukseen. Säästä kuitenkin yhteenveto siltä varalta, että verottaja pyytäisi matkakuluista tarkempaa selvitystä.

Tulonhankkimiskuluista ja niiden vähennysoikeudesta löydät tarkemman ohjeistuksen Verohallinnon sivuilta: Työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaus ja kustannusten vähentäminen verotuksessa.

2. YEL-vakuutusmaksut

Maksamasi YEL-vakuutusmaksut voit vähentää joko omassa tai puolisosi verotuksessa. YEL-maksut voi ilmoittaa veroilmoituksella OmaVeron kautta tai vaihtoehtoisesti paperilla.

3. Eezyn palvelumaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Eezyn palkanlaskentaa muutettiin 8.5.2018 lähtien verottajan uuden ohjeistuksen mukaiseksi. Tämän muutoksen jälkeen Eezyn palvelumaksu, tapaturmavakuutusmaksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu katsotaan vuoden 2018 verotuksessa tulonhankkimiskuluiksi eli voit vähentää ne omassa verotuksessasi.

Eezyn extranetista Omat tietoni -sivulta voit tulostaa vuosikohtaisen yhteenvedon (pdf), johon on listattu erikseen palkastasi pidätetyt Eezyn palvelumaksut, tapaturmavakuutusmaksut sekä työnantajan sairausvakuutusmaksut. Yhteenvedon viimeisellä rivillä on yhteenlaskettuna koko vuoden summat, mikä usein riittää veroilmoitukseen. Säästä kuitenkin yhteenveto siltä varalta, että verottaja pyytäisi vähennyksistä tarkempaa selvitystä.