Eezy toimii osuuskuntana, mutta silti Eezyn palvelua käyttävän ei tarvitse liittyä siihen jäseneksi tai maksaa osuuskunnan osuus-, liittymis- tai jäsenmaksua. Mistä on kyse?

Osuuskunta on yhteisyritys

Osuuskunta on itsenäinen yhteisyritys, jonka toiminta tukee jäsentensä taloudenpitoa tai elinkeinoa. Osuuskuntia ovat niin ammattilaisten yhteiset työosuuskunnat kuin esimerkiksi osuuskaupat, osuuspankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Suomen yli 600 000 yrityksestä reilut 4000 on osuuskuntia, ja se on laajimmin omistettu yritysmalli Suomessa. Jäsenyyksiä osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutuslaitoksissa on maassamme noin seitsemän miljoonaa.

Osuuskunta eroaa osakeyhtiöstä esimerkiksi siinä, että kun osakeyhtiö pyrkii pääoman mahdollisimman korkeaan tuottoon, osuuskunnan päätarkoitus on palveluiden tuottaminen. Lisäksi osuuskunnassa päätösvalta jakautuu ääni per jäsen -periaatteella, kun osakeyhtiössä valta jakautuu osakkeenomistuksen mukaan.

Osuuskunta on siis jäsentensä omistama ja demokraattisesti hallitsema yhteisö, jolla voi olla myös sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita. Osuuskunta voi myydä palveluitaan osuuskuntaan kuulumattomille.

Eezy on laskutusosuuskunta

Eezy on laskutusosuuskunta, joka myy laskutuspalvelua. Me laskutamme käyttäjämme tekemän työn ja maksamme hänelle palkan. Palvelumme mahdollistaa minkä tahansa työn tekemisen laskutusperiaatteella.

Eezyn käyttäminen ei edellytä osuuskuntaan kuulumista eikä osuus- tai muiden maksujen maksamista. Toiminnan voi aloittaa välittömästi ilman jäsenvalinnan kiemuroita. Eezyn palvelua käyttävä saa siis osuuskunnan toimintafilosofian ilman oman osuuskunnan perustamista tai sellaiseen liittymistä.

Osuuskuntayrittäjyys

Mikäli osuuskuntayrittäjyys ja oman osuuskunnan perustaminen kuitenkin kiinnostavat, on hyvä muistaa, että osuuskuntayrittäjyys on melko riskitöntä: vastuu rajoittuu ainoastaan sijoitettuun pääomaan, joten pahimmassakin tapauksessa jäsen voi menettää ainoastaan maksamansa osuusmaksun.

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi henkilö. Osuuskunnan jäsenet maksavat osuusmaksun, joista muodostuu osuuskunnan pääoma.

Perustamista varten tarvitaan myös perustamisasiakirja ja säännöt, ja perustamisesta pitää tehdä ilmoitukset kaupparekisteriin ja verottajalle.

Lisäksi jokaisen jäsenen on otettava osuuskunnan yksi osuus ja maksettava osuuskunnan säännöissä määrätty osuusmaksu. Osuusmaksun lisäksi osuuskunnassa voi olla esimerkiksi liittymismaksu tai osuusmaksu.

Linkit:
Osuuskunnan perustaminen:
http://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/osuuskuntaneuvonta/osuuskunnan-perustaminen/
http://perustajanopas.pellervo.fi/

Osuustoimintayrittäjyys:
http://www.osuustoimintakeskus.net/osuuskuntayrittajaksi/

Työosuuskunta:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Työosuuskunta

Osuuskunnan perustamisilmoitus
http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/muutyritysmuodot/osuuskunta/perustaminen.html

Muita:
http://www.pellervo.fi/osuuskunta
http://www.osuustoimintakeskus.net/