Mitä tapahtuu työttömyyspäivärahalleni, jos laskutan satunnaisia töitä Eezyn kautta?

Jos Eezyn maksamat palkat ovat kuukaudessa enintään 300 euroa tai 4 kalenteriviikon jaksolla enintään 279 euroa, saamasi palkka ei vaikuta päivärahan suuruuteen.

Jos saatu tulo on suurempi kuin ns. suojaosuus 300/279 euroa, tulo sovitellaan työttömyyspäivärahaan.

Käytännössä sovittelu tarkoittaa sitä, että päivärahastasi vähennetään ns. suojaosan ylittävästä osasta puolet Eezystä saamastasi palkasta. Tarkempaa tietoa tästä saat päivärahan maksajalta.