Palkanmaksupäivä

Maksamme palkkasi joko viivytyksettä asiakkaasi/toimeksiantajan suorituksen saavuttua tai valitsemanasi palkanmaksupäivänä. Palkanmaksupäivän voit valita extranetissä Omat tiedot -osiossa, ja se voi olla joku seuraavista vaihtoehdoista:

  • Heti suorituksen tultua
  • Kuukauden 1. päivänä
  • Kuukauden 7. päivänä
  • Kuukauden 14. päivänä
  • Kuukauden 22. päivänä
  • Kuukauden viimeisenä päivänä
  • Kahdesti kuussa, 1. ja 14. päivänä
  • Kahdesti kuussa, 7. ja 22. päivänä
  • Kahdesti kuussa, 14. ja kuun viimeisenä päivänä