Työnsuorittaja haluaa laskuttaa puutarhamme rakennustyöt Eezyn kautta. Voiko hän laskuttaa Eezyn kautta myös konetyön osuuden sekä toimittamansa tarvikkeet ja materiaalit?

Kyllä, työnsuorittaja voi keskinäisen sopimuksenne perusteella laskuttaa myös työhön liittyviä kustannuksia, kuten esim. konevuokria sekä tarvikkeita. Laskutushinnoista voitte sopia suoraan työnsuorittajan kanssa. Työnsuorittaja käyttää hankintamenonsa vähennyksenä palkanmaksussamme, jolloin ainoastaan hänen mahdollinen myyntikatteensa, eli hankinta- ja myyntihinnan ero on hänelle veronalaista tuloa. Kannattaa muistaa, että henkilö- ja konetyön osuudesta voitte saada kotitalousvähennyksen, mutta tarvikkeiden ja matkakulujen osuudesta ei kotitalousvähennystä saa.