Työn tekeminen porukkana

Voit tehdä työn joko itse tai työporukassa yhdessä muiden rekisteröityneiden työnsuorittajien kanssa. Kaikkien työporukkaan kuuluvien työnsuorittajien on oltava rekisteröityneitä viimeistään työtä aloitettaessa. Työporukan luot Extranetissa kohdassa Omat tietoni / Työkaverit, josta lähetät kutsut työporukkasi jäsenille, ja heidän tulee hyväksyä kutsusi.

Laskuluonnoksella pitää ilmoittaa kunkin työnsuorittajan osuus toimeksiantajalta saatavasta suorituksesta. Laskun lähettäminen edellyttää, että kaikki työporukan jäsenet ovat kirjanneet Extranetiin tilinumeronsa.

Kaikki työhön osallistuneet työnsuorittajat lähettävät omat kululomakkeensa, mikäli työn tekemisestä on aiheutunut vähennyskelpoisia kuluja.