Kevytyrittäjän työttömyysturvaopas

Yleinen työttömyyskassa YTK ylläpitää Kevytyrittäjän työttömyysturvaopasta.

Voinko toimia kaupungin/kunnan palvelusetelituottajana laskuttaessani Eezyn kautta?

Jotta voi tarjota palveluita (kotipalvelua) asiakkaille arvonlisäverottomasti ja ottaa vastaan palveluseteleitä, tulee sinun olla hyväksyttynä kaupungin sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. Kaupungeilla ei ole yhtenevää linjausta siitä, voiko palvelutuottaja toimia ilman omaa Y-tunnusta, laskuttaen työnsä Eezyn kautta. Tästä syystä kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kaupungin sosiaalipalveluihin ja tiedustella, voiko palvelusetelituottaja laskuttaa työnsä Eezy Kevytyrittäjät Osk:n kautta. Mikäli Eezyn […]

Mitä tarkoittaa lyhytkestoinen yrittäjyys?

Työttömyysturvalakiin tuli useita muutoksia tämän vuoden alusta lähtien. Itsensätyöllistäjiä koskee erityisesti muutos, jonka mukaan päätoimisesti itsensä yrittäjämäisesti työllistävä säilyttää oikeutensa työttömyysetuuteen, mikäli työllistyminen kestää yhtäjaksoisesti enintään kaksi viikkoa (14 kalenteripäivää). Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin tehdystä työstä, ilmoitetaan tulot ainoastaan etuuden maksajalle, ja ne otetaan huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. TE-toimisto ei tee selvitystä eikä anna […]

Kerryttääkö Eezyn kautta tekemäni työ työssäoloehtoa?

Eezyn, kuten muidenkin laskutusyritysten kautta tehty työ luokitellaan yrittäjämäiseksi toiminnaksi, joka ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa. Mikäli olet ottanut YEL-vakuutuksen, sinulla on mahdollisuus yrittäjän työttömyysturvaan. Lisätietoa saat myös AYT-kassan sivuilta.

Voinko menettää työttömyyskorvaukseni, jos työskentelen Eezyn kautta?

Jos olet työtön, ja saat ansiosidonnaista tai peruspäivärahaa, voit menettää oikeutesi saada työttömyyskorvausta, mikäli työllistyt Eezyn kautta kokopäiväisesti. Päätöksen kokopäiväisyydestä tekee työvoimaviranomainen.

Mitä tapahtuu työttömyyspäivärahalleni, jos laskutan satunnaisia töitä Eezyn kautta?

Jos Eezyn maksamat palkat ovat kuukaudessa enintään 300 euroa tai 4 kalenteriviikon jaksolla enintään 279 euroa, saamasi palkka ei vaikuta päivärahan suuruuteen. Jos saatu tulo on suurempi kuin ns. suojaosuus 300/279 euroa, tulo sovitellaan työttömyyspäivärahaan. Käytännössä sovittelu tarkoittaa sitä, että päivärahastasi vähennetään ns. suojaosan ylittävästä osasta puolet Eezystä saamastasi palkasta. Tarkempaa tietoa tästä saat päivärahan […]

Miten ja milloin voin päättää YEL-vakuutukseni?

Voit päättää YEL-vakuutuksesi siihen päivään, kun lakisääteinen YEL-vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy eli esimerkiksi lopetat yrittäjämäisen toimintasi kokonaan tai tulosi jäävät alle YELin alarajan. Jos olet valtuuttanut Eezyn ottamaan ja hoitamaan YEL-vakuuttamisen puolestasi, onnistuu myös vakuutuksen päättäminen extranetissamme. Jos olet ottanut vakuutuksen itse, voit ilmoittaa sen päättämisestä suoraan vakuutusyhtiöön. Yleensä riittää sähköposti, jossa kerrot päättäväsi YEL-vakuutuksen, koska vakuuttamisvelvollisuus […]

Voinko vaihtaa YEL-vakuutukseni toiseen vakuutusyhtiöön?

Lakisääteisen eläkevakuutuksen voi siirtää työeläkeyhtiöistä toiseen joulu-, maalis- kesä- tai syyskuussa. Vakuutuksen on oltava kuitenkin samassa yhtiössä vähintään 12 kuukautta ennen kuin sen voi siirtää toiseen yhtiöön.

Millainen sosiaaliturva minulla on YEL-vakuutettuna itsensätyöllistäjänä?

YEL-vakuutettuna itsensätyöllistäjänä sosiaaliturvasi määräytyy samoin perustein kuin yrittäjillä eli se perustuu pääsääntöisesti YEL-vakuutuksesi arvioituun työtuloon. YEL-tuloosi perustuu • sairauspäivärahasi • äitiys- tai isyyspäivärahasi ja vanhempainrahasi • sekä työttömyysturvasi. YEL-vakuutettuna itsensätyöllistäjänä sinulla voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, mikäli YEL-työtulosi on vähintään 12 816 euroa vuodessa. Jos olet päätoimisessa työsuhteessa ja toimit […]

Voinko toimia Eezyn kautta ilman YEL-vakuutusta?

Kyllä voit, mutta muistathan että vastuu lakisääteisestä YEL-vakuuttamisesta on sinulla itselläsi. Emme valvo lakisääteistä eläkevakuuttamista, mutta pyrimme tekemään siitä sinulle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta sekä tarjoamaan riittävästi tietoa ratkaisujesi tueksi.