Vinkit kevytyrittäjän esitäytetyn veroilmoituksen tarkastamiseen

Vuoden 2019 veroilmoitukset saapuvat tarkistettavaksi viimeistään huhtikuun aikana. Tässä vinkkimme esitäytetyn veroilmoituksen tarkastamiseen OmaVerossa ja paperilla.

Veroilmoitukset tulevat OmaVeroon satunnaisessa järjestyksessä. Kaikkien veroilmoitukset ovat OmaVerossa viimeistään 3.4. ja postitse perillä viimeistään huhtikuun lopussa.

  • Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
  • Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 5.5., 12.5. tai 19.5.2020. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.
  • Veroilmoituksen tietoja voi korjata OmaVero-palvelussa tai paperilla.

Verohallinnon ohjeisiin löydät linkit tästä:

Eezyn extranetistä saat kätevästi vuosikohtaisen yhteenvedon palkastasi pidätetyistä Eezyn palvelumaksuista, tapaturmavakuutusmaksuista, työnantajan sairausvakuutusmaksuista sekä veronalaisista matkakustannusten korvauksista.

1. Veronalaiset matkakustannusten korvaukset eli ennakonpidätysvapaat matkakulut

Jos sinulle on maksettu veronalaisia matkakustannusten korvauksia, voit vähentää ne omassa verotuksessasi tulonhankkimismenoina. Eezyn extranetista Omat tietoni -sivulta voit tulostaa sinulle verollisina maksetuista matkakorvauksista vuosikohtaisen yhteenvedon (pdf). Siihen on listattu erikseen kaikki verollisina maksetut matkakorvaukset. Yhteenvedon viimeisellä rivillä on yhteenlaskettuna koko vuoden summat, mikä usein riittää veroilmoitukseen. Säästä kuitenkin yhteenveto siltä varalta, että verottaja pyytäisi matkakuluista tarkempaa selvitystä.

2. YEL-vakuutusmaksut

Maksamasi YEL-vakuutusmaksut voit vähentää joko omassa tai puolisosi verotuksessa. YEL-maksut voi ilmoittaa veroilmoituksella OmaVeron kautta (kohta: Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista) tai vaihtoehtoisesti paperilla (Lomake 50A kohta 8.2 Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista).

3. Eezyn palvelumaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Eezyn palvelumaksu, tapaturmavakuutusmaksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu katsotaan verotuksessa tulonhankkimiskuluiksi eli voit vähentää ne omassa verotuksessasi.

Eezyn extranetista Omat tietoni -sivulta voit tulostaa vuosikohtaisen yhteenvedon (pdf), johon on listattu erikseen palkastasi pidätetyt Eezyn palvelumaksut, tapaturmavakuutusmaksut sekä työnantajan sairausvakuutusmaksut. Yhteenvedon viimeisellä rivillä on yhteenlaskettuna koko vuoden summat, mikä usein riittää veroilmoitukseen. Säästä kuitenkin yhteenveto siltä varalta, että verottaja pyytäisi vähennyksistä tarkempaa selvitystä.

4. Muut tulonhankkimiskulut

Jos sinulle on maksettu Eezyn kautta kuluja verovapaina kulukorvauksina, niitä ei enää ilmoiteta vähennyksinä veroilmoitukseen. Tulonhankkimiskuluista ja niiden vähennysoikeudesta löydät tarkemman ohjeistuksen Verohallinnon sivuilta: Tulonhankkimiskulut ansiotuloista. Jos työstä aiheutuneita kuluja ei ole ilmoitettu Eezylle tai niitä ei ole hyväksytty Eezyn kautta, voit ilmoittaa kulut henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Alla mainitut tulonhankkimiskulut voit ilmoittaa OmaVerossa tai lomakkeella 50A kohdassa 8.4 Palkkatulojen tulonhankkimismenot.

• Työhuonevähennys
• Ammattikirjallisuus, tutkimusvälineet ja tieteellinen kirjallisuus
• Työvälineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot
• Tietokoneen ja sen oheislaitteiden hankinnasta aiheutuneet kulut
• Tietoliikenneyhteyden kulut
• Edustusmenot