YEL on itsensätyöllistäjällekin monen turvan vakuutus – Eezy ja Elo yhteistyöhön

Ylivoimaisesti suurin osa kevytyrittäjistä haluaisi, että heidän vakuutusasiansa hoidettaisiin palkanmaksun yhteydessä. Tämän toiveen täyttämiseen tähtää työeläkeyhtiö Elon ja laskutuspalveluyritys Eezy Kevytyrittäjien tuore yhteistyösopimus itsensätyöllistäjien työeläkevakuuttamisen hoitamisesta.

– Elon ja Eezyn yhteistyö auttaa itsensätyöllistäjiä hoitamaan hallinnollisen taustatyön kuten työn laskuttamisen ja palkanmaksun sekä kaikki laskutuspalveluihin sovellettavat lakisääteiset velvoitteet yhdessä paikassa. Järjestelmiemme yhteiset rajapinnat takaavat katkottoman palvelun nopeasti ja helposti, toteaa Elon uusista kanavista vastaava johtaja Eero Sallasmaa.

Kevytyrittäjät arvostavat vakuuttamisen helppoutta. Elon ja Eezyn yhteistyössä yhtenä peruslähtökohtana on, että kevytyrittäjän vakuutusturva ei jää hoitamatta sen hankaluuden vuoksi. Yhteistyö sisältää yhtenäisen verkkopalvelun lisäksi kevytyrittäjien työeläkevakuuttamisen ja muiden sosiaaliturvamaksujen oikeellisuuden varmistamisen neuvonnan avulla. Toimintamalli parantaa Eezyn palvelua ja kevytyrittäjillä on vähemmän huolehdittavaa, Eezy Kevytyrittäjien toimitusjohtaja Saija Hellstén toteaa.

Uudet työnteon muodot, kuten itsensätyöllistäminen tai ns. kevytyrittäjyys, ovat yleistyneet viime vuosina merkittävästi. Laskutuspalvelun kautta toimivalla kevytyrittäjällä ei ole omaa y-tunnusta. Verotuksellisesti kevytyrittäjä on palkansaaja, mutta eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjä. Kun kevytyrittäjä laskuttaa laskutuspalveluyrityksen kautta yli 7 800 euroa vuodessa, on hän työeläkelainsäädännön näkökulmasta vakuuttamisvelvollinen ja häneen sovelletaan yrittäjän eläkelakia (YEL) ja sen säännöksiä.

– Elo ja Eezy kantavat molemmat aitoa huolta itsensätyöllistäjien asemasta. Meille on tärkeää, että erilaisia yrittäjyyden muotoja harjoittavat yrittäjät huolehtivat kattavasti vakuutusturvastaan. Myös itsensätyöllistäjien sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan päiväraha sekä työttömyysturva perustuvat yrittäjän ilmoittamaan työtuloon. Kyse ei siis ole ainoastaan yrittäjän vanhuudenturvasta, sanoo Eero Sallasmaa.

– Sosiaaliturvaa kehitettäessä on huolehdittava sen kattavuudesta ja siitä, että turvan hankkiminen on mahdollista kaikissa työnteon muodoissa. Me Elossa näemme, että myös itsensätyöllistäjille kuuluvat kansainvälisestikin hyväksi todetun työeläkejärjestelmämme hyödyt osana sosiaaliturvakokonaisuutta, Eero Sallasmaa jatkaa.

Lisätietoja antavat:
Eero Sallasmaa, johtaja, uudet kanavat, Elo, puh.
Saija Hellstén, toimitusjohtaja, Eezy Kevytyrittäjät, puh. 09 4247 5646

Työeläkeyhtiö Elo on suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Elo vastaa noin 520 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä ja huolehtii 240 000 eläkkeensaajasta ja noin 24 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.

Eezy Kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjien laskutuspalvelu ja sillä on yli 25 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Eezyn kautta kevytyrittäjä voi hoitaa työnsä laskuttamisen ja Eezy hoitaa laskutuspalveluihin soveltuvat lakisääteiset velvoitteet.