Kevytyrittäjän työttömyysturva koronatilanteessa

Kevytyrittäjän työttömyysturva ja tuet koronatilanteessa

Koronatilanteen vuoksi työttömyysturvaan on tehty määräaikaisia muutoksia ja nämä muutokset jatkuvat myös vuonna 2021. Sekä sivutoimiset että päätoimiset yrittäjät pääsevät työttömyysturvan piiriin aiempaa helpommin yritysmuodosta riippumatta. Kevytyrittäjänä työttömyysturva ja sen suuruus riippuu siitä, katsotaanko sinut päätoimiseksi vai sivutoimiseksi yrittäjäksi. Lue millainen on kevytyrittäjän työttömyysturva ja mitä tukia kevytyrittäjä voi saada koronatilanteessa.

Lakimuutokset jatkuvat vuonna 2021

 • Työttömyysetuuden korotettu suojaosa voimassa 30.11.2021 asti.
 • Liikkuvuusavustusta voi saada helpotetuilla ehdoilla 30.11.2021 asti.
 • Työtulot sovitellaan 30.11.2021 asti yhteen 4 viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joina hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
 • Yrittäjä voi itse ilmoittaa Kelaan koronaepidemian vuoksi muuttuneet tulonsa. Lain voimassaolo jatkuisi 30.11.2021 asti.
 • Lomautettu voi saada työttömyysetuutta, vaikka opiskelee. Lain voimassaolo jatkuisi 31.12.2021 asti.

Yrittäjä saa ansaita tällä hetkellä 500 euroa kuussa ilman, että se pienentää työttömyystuen määrää. Jos etuus maksetaan neljän viikon välein, suojaosa on 465 euroa. Koronavirusepidemian takia suojaosaa on korotettu väliaikaisesti ja hallitus on esittänyt korotuksen jatkamista.

Työttömyysturvan väliaikaisia lakimuutoksia jatketaan 30.11.2021 asti. Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset, mutta ne odottavat vielä presidentin vahvistusta. Voit lukea muutoksista tarkemmin kohdassa Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 30.11.2021 asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Lisätietoa työmarkkinatuesta Kelan sivuilla.

Päätoiminen yrittäjä: Väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tuli voimaan 8.4.2020. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Lain voimassaoloa on jatkettu 30.11.2021 asti.

Väliaikaiset muutokset lainsäädäntöön ovat voimassa 30.11.2021 asti. Työmarkkinatukea voi saada siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa. Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Millä edellytyksillä kevytyrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • päätoiminen työskentely kevytyrittäjänä on päättynyt tai
 • päätoimisesta kevytyrittämisestä saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 € kuukaudessa

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista eikä YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

Miten kevytyrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Jos yrittäjän työnhaku on ollut voimassa ja hän on saanut päätöksen työttömyysetuudesta jo ensimmäisen väliaikaisen lakimuutoksen aikana, yrittäjän tulee toimia jatkossa TE-toimiston kanssa sopimallaan tavalla.

Käytännössä prosessi menee näin:

 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja anna selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. Työnhakijan tulee antaa TE-toimistolle selvitys yritystoiminnan toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Vaihtoehtoisesti työnhakijan tulisi antaa TE-toimistolle selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja tulon vähentymisen tulisi johtua vakavasta tartuntataudista. Selvitystä varten tarvitset mahdollisesti Eezy Kevytyrittäjien laatiman toimeksiantotodistuksen ja oman kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Toimeksiantotodistuksen voit pyytää neuvonnastamme. Toimitamme poikkeustilanteesta johtuen toimeksiantotodistukset normaalia nopeammin, saat todistuksen viimeistään pyyntöäsi seuraavana arkipäivänä.
 2. TE-toimisto antaa kevytyrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Kevytyrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelan asiointipalvelusta. Kela voit hakea työmarkkinatukea verkkohakemuksella Kelan asiointipalvelussa.
 4. Kela maksaa työmarkkinatukea kevytyrittäjälle.

Huomioithan, että jos kuulut Yrittäjäkassaan, Yrittäjäkassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille.

Sivutoiminen yrittäjä: oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen

Vain vähän työskentelevä kevytyrittäjä

Jos työskentelet kevytyrittäjänä vain vähän, TE-toimisto voi arvioida sinun olevan työtön, joka työskentelee sivutoimisesti. Sivutoiminen työskentely kevytyrittäjänä ei estä työttömyysetuuden maksamista. Näissä tilanteissa työttömyysetuus voidaan maksaa soviteltuna. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosi yritystoiminnasta huomioidaan työttömyysetuuden määrässä. Tulot siis vähentävät jonkin verran etuutta.

Olet opiskelija tai lomautettu ja työskentelet yrittäjänä sivutoimisesti

Jos opiskelet päätoimisesti tai olet lomautettu työsuhteessa tehdystä työstä ja laskutat kevytyrittäjänä sivutoimisesti, opinnot ja yritystoiminta eivät estä työttömyysetuuden saamista. KELA ja työttömyyskassa ottavat yritystoiminnan tulot ja opiskelijan etuudet huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutoksen määräaikaa on jatkettu 31.12.2021 asti.

Tartuntatautipäiväraha

KELA korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana. YEL-vakuutettu voi saada tartuntatautikorvausta YEL-työtulon perusteella, mutta myös vakuuttamaton voi tietyillä kriteereillä saada korvausta. Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi työskentelet ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit tältä osin olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.

Muita hyödyllisiä linkkejä

Näistä linkeistä löydät lisätietoa työttömyysturvasta sekä laskurit peruspäivärahan ja työmarkkinatuen arvioimiseksi.

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan | TEM
Peruspäivärahalaskuri | KELA
Työmarkkinatukilaskuri | KELA
Yrittäjien mahdollisuus työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen koronatilanteessa | KELA

Jos sinulla on kysyttävää työttömyysturvastasi tai tuista koronatilanteessa, autamme kevytyrittäjiämme kaikissa kysymyksissä parhaamme mukaan. Voit olla yhteydessä neuvontaamme.

Päivitetty 17.6.2021. Artikkelista 1. versio julkaistu keväällä 2020 koronatilanteen alkaessa. Seuraamme tilannetta ja päivitämme tietoja tarpeen mukaan.

Kirjoittaja: Otto Michelsen

Otto on Eezy Kevytyrittäjien lakimies ja liiketoiminnan kehityspäällikkö, joka on toki Eezy Kevytyrittäjien apuna riitatilanteissa, mutta erityisen mielellään opastaa ja auttaa hyvän sopimuksen laatimisessa.