Alv-maksu

Alv on välillinen kulutusvero, jonka tarkoituksena on kohdistua kuluttajiin. Tuotteitaan ja palveluitaan myyvien yritysten on lisättävä omalla alallaan käytetyn alv-kannan mukainen arvonlisävero hintoihinsa, ja tilitettävä keräämänsä verot verottajalle. Kevytyrittäjille alv:n maksaminen on tehty erittäin helpoksi, sillä kevytyrittäjäpalvelu hoitaa sen puolestasi.

Selvitämme tässä artikkelissa alv-velvollisuutta, arvonlisäveron maksamista sekä tähän liittyviä käytäntöjä. Tutustumme siihen, onko kevytyrittäjä alv-velvollinen, miksi kevytyrittäjän tulee lisätä laskuunsa alv, ja miten arvonlisäveron maksaminen käytännössä hoituu?

Alv-velvollisuus

Suomessa alv-velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää tilikauden aikana 15 000 euroa. Yritys voi kuitenkin liittyä vapaaehtoisesti alv-rekisteriin jo ennen tätä ja lisätä arvonlisäveron tuotteidensa hintaan välittömästi.

Yritysten onkin Suomessa varsin kannattavaa liittyä alv-rekisteriin ajoissa, sillä muussa tapauksessa arvonlisävero voidaan periä myös takautuvasti, mikäli ylität 15 000 euron liikevaihdon rajan.

Yrityksillä alv-rekisteriin liittyminen tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä alv-vähennyksiä tekemistään arvonlisäverollisista hankinnoista.

Kevytyrittäjän alv-velvollisuus

Kevytyrittäjät, jotka laskuttavat työtään Eezyn tai muun kevytyrittäjäpalvelun kautta, eivätkä omista y-tunnusta, ovat arvonlisäveron suhteen erityisessä asemassa, jota avaamme seuraavaksi.

Kevytyrittäjät laskuttavat työtään kevytyrittäjäpalvelun kautta, minkä vuoksi laskutuksessa käytetään kevytyrittäjäpalvelun y-tunnusta. Kaikkien palvelun kautta laskuttavien kevytyrittäjien laskutus luetaan tämän vuoksi kevytyrittäjäpalvelun liikevaihtoon.

Kevytyrittäjä itsessään ei voi olla alv-velvollinen, koska ei omista y-tunnusta. Kevytyrittäjien täytyy tästä huolimatta lisätä laskuttamiinsa hintoihin omalla toimialallaan käytettävän alv-kannan mukainen arvonlisävero.

Kevytyrittäjien tilanne eroaa tavanomaisesta yrittäjästä myös siinä, että arvonlisäveroa tulee periä asiakkailta heti ensimmäisestä laskutettavasta eurosta alkaen. Kevytyrittäjillä alv:n laskuttamiselle ei ole 15 000 euron alarajaa, sillä laskutus tapahtuu kevytyrittäjäpalvelun y-tunnuksella. Tämän vuoksi alv:n alaraja täyttyy aina, koska liikevaihtoon lasketaan kaikkien palvelua käyttävien kevytyrittäjien vuosittainen laskutus.

Alv-maksaminen

Arvonlisävero maksetaan joko kerran kuukaudessa, neljännesvuodessa tai vuodessa. Vuosittaiset ja neljännesvuosittaiset alv:n maksuaikataulut ovat erityisesti pienyrittäjiä varten tarkoitettuja pidempiä verokausia.

Neljännesvuosittaiseen alv:n verokauteen voivat hakeutua alle 100 000 euron vuosittaiseen liikevaihtoon yltävät yritykset ja vuosittaiseen alle 30 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset.

Oletusarvoisesti alv:n tilikausi on kalenterikuukausi. Edellä mainittuihin lyhyempiin verokausiin tulee hakeutua erikseen.

Tavallisella kuukausittaisella alv:n verokaudella arvonlisävero tulee ilmoittaa ja maksaa viimeistään verokauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi tammikuun arvonlisävero tulisi siis maksaa maaliskuun 12. päivään mennessä.

Y-tunnuksen omaavat alv-velvolliset yrittäjät ilmoittavat alv:n verottajalle Verohallinnon verkkopalvelu OmaVerossa ja maksavat alv:n saman palvelun kautta.

Alv-maksaminen kevytyrittäjänä

Kevytyrittäjänä alv:n maksaminen hoituu todella helposti, koska et itse ole alv-velvollinen.

Tämä tarkoittaa sitä, että itse kevytyrittäjäpalvelu, joka on alv-velvollinen, huolehtii keräämäsi arvonlisäveron tilityksestä verottajalle.

Et joudu itse murehtimaan arvonlisäveron tilityksestä ajoissa tai alv-ilmoituksen täyttämisestä ja lähettämisestä verottajalle. Kääntöpuolena on toisaalta se, ettet voi hyödyntää alv-vähennyksiä liiketoimintaa varten tekemissäsi hankinnoissa.

Tutustu myös:

Kevytyrittäjä ja alv

Alv-alarajahuojennus ja kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjän alv-vähennykset