liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma menestyksen edellytyksenä

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma siitä, kuinka yrityksesi toteuttaa liikeideaansa käytännössä. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua pohtimaan kaikkia keskeisiä asioita yrityksen perustamisessa, sekä haastaa sinut pohtimaan liiketoiminnan kannattavuutta sekä mahdollisia esteitä.

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma on minkä tahansa yritystoiminnan perusta, jonka avulla jäsentelet keksimäsi liikeidean toteutettavissa olevaan muotoon. Se on kirjallinen suunnitelma, jossa kartoitat liiketoiminnan eri osa-alueita ja mittaat liikeideasi suoriutumista sekä toteutettavuutta käytännössä.

Miksi laatia liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen parantaa edellytyksiäsi kaupallistaa liikeideasi haastamalla sinut vastaamaan yrityksen käytännön toimintaa koskeviin tärkeisiin kysymyksiin.

Liiketoimintasuunnitelman perimmäisenä tarkoituksena on kartoittaa liikeideasi kannattavuutta ja toteutusmahdollisuuksia käytännössä.

Huolellinen liiketoimintasuunnitelman laatiminen auttaa valmistautumaan mahdollisiin esteisiin ja parantaa mahdollisuuksiasi menestyä markkinoilla.

Miten kevytyrittäjä hyötyy liiketoimintasuunnitelmasta?

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen kevytyrittäjänä helpottaa liikeideasi mahdollisten haasteiden ja oman kilpailuetusi kartoittamista.

Hyödyt eivät kuitenkaan jää ainoastaan tähän. Jos siirryt myöhemmin kevytyrittäjästä yrittäjäksi, on liiketoimintasuunnitelma tärkeä osa starttirahan ja monien muiden tukien hakemista.

Kevytyrittäminen on erinomainen tapa kokeilla liiketoimintasuunnitelmalla hyväksi todettua liikeideaa käytännössä, matalalla kynnyksellä ja ilman suuria sitoumuksia.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö

Liiketoimintasuunnitelman tarkka sisältöä riippuu siitä, kuinka laajana suunnitelma halutaan laatia.

Yksinkertaisesta ja pienimuotoisesta liiketoiminnasta puhuttaessa, saattaa suppeampi liiketoimintasuunnitelma riittää. Esimerkiksi ulkopuolista rahoitusta hakeva kasvuyritys taas tarvitsee tarkemman liiketoimintasuunnitelman.

Liiketoimintasuunnitelman olisi hyvä joka tapauksessa sisältää ainakin seuraavat asiat:

Kuvaus liikeideastasi

Muotoile liikeideasi mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Selitä minkälaista palvelua tai tuotetta myyt, keitä asiakkaasi ovat ja miten tavoitat heidät.

Hyvä liikeidea tulisi olla mahdollista tiivistää lyhyeen ja yksinkertaiseen muotoon, jonka myös ulkopuolinen ymmärtää.

Oma osaamisesi

Liiketoimintasuunnitelmasta tulee ilmetä, mitkä ovat omat edellytyksesi tulevan liiketoiminnan harjoittamiseen. Arvioi laajalti omaa osaamistasi eri osa-alueilla, ja kerro mitkä ominaisuutesi tai kokemuksesi tukevat osaamistasi yrittäjänä.

Onko sinulla kokemusta yrittäjyydestä, oletko työskennellyt alalla aiemmin tai omaatko alaan liittyvän koulutustaustan?

Yrityksen tuotteet ja palvelut

Sisällytä liiketoimintasuunnitelmaan kuvaus yrityksesi tuotteista ja palveluista. Vertaa tarjontaa markkinoilla jo oleviin kilpailijoihin esimerkiksi hinnoittelun osalta.

Miksi asiakkaat valitsevat tuotteesi tai palvelusi, mitkä ovat yrityksen suurimmat kilpailuedut?

Asiakkaat

Tärkeä osa liiketoimintasuunnitelman laatimista on tulevan asiakaskunnan selkeä määritys.

Mitkä ovat asiakkaiden kohtaamat ongelmat tai tarpeet, joihin yritys vastaa, mitä asiakkaat arvostavat, ja miten heidät tavoitetaan?

Kilpailutilanne

Kilpailutilanteen kartoittaminen markkinoilla on tärkeä osa liiketoimintasi riskien ja kasvunäkymien kartoitusta. Selvittämällä nykyiset kilpailijat sekä heidän tarjoamansa tuotteet, tutustut samalla markkinoiden potentiaalisten asiakkaiden määrään ja kehitysnäkymiin.

Miten yrityksesi erottuu jo markkinoilla toimivien joukosta, ja mitkä ovat suurimmat etusi?

Markkinointi

Voidaksesi suunnitella yrityksen markkinointia tehokkaasti, sinun tulee olla tutustunut kohderyhmäsi asiakkaiden tarpeisiin ja ostokäyttäytymiseen. Mieti mitä asiakkaiden tarpeita haluat tyydyttää, ja millä markkinointikanavilla tavoitat asiakkaasi parhaiten.

Missä kanavassa palveluiden tai tuotteiden myynti tapahtuu, ja mikä on helpoin tapa tämän toteuttamiseen?

Liiketoiminnan tavoitteet

Mitkä ovat liiketoiminnan tulevia tavoitteita? Mitä liiketoiminnalla halutaan saavuttaa, ja kuinka mahdollisia nämä tavoitteet ovat kohdemarkkinoilla?

Liiketoiminnan riskit

Mitkä ovat liiketoimintasi suurimmat riskit ja millaisia näiden vaikutukset toteutuessaan olisivat. Entä kuinka voit varautua näihin ennalta?

Rahoitus- ja kannattavuuslaskelma

Rahoituslaskelmalla kartoitat millaisia kustannuksia yritystoiminnan aloittamisesta ja toiminnan harjoittamisesta sinulle koituu. Ota huomioon tarvittavat markkinointikulut, työvälineet ja vakuutukset.

Rahoituslaskelman avulla kykenet helposti laskemaan tarvittavan alkupääoman määrän sekä selvittämään, miten yritystoiminta rahoitetaan.

Kannattavuuslaskelmalla taas havainnollistetaan sitä, kuinka paljon sinun tulee myydä palveluasi tai tuotettasi määrättynä aikana päästäksesi tavoittelemaasi tulokseen. Huomioi liiketoiminnan juoksevat kiinteät kulut sekä mahdollisesti myynnin mukana kasvavat muuttuvat kulut.

Tutustu myös:

Uusi vuosi ja unelmat vielä toteuttamatta – ryhtyisinkö kevytyrittäjäksi?

Kevytyrittäjyys vs toiminimi

Kevytyrittäjyys ja starttiraha