Freelancer tarkoittaa erilaisia pätkätöitä tekevää henkilöä, jolla on yleensä samanaikaisesti useampia toimeksiantajia. Suomessa on noin 40 000 freelanceria. Yleisemmin freelancereina toimivat kulttuurialan työntekijät, kuten muusikot, vapaat toimittajat, näyttelijät, valokuvaajat ja kääntäjät.

Freelancer-nimikkeellä voi toimia kolmella eri tavalla: henkilö voi olla työsuhteessa, yrittäjänä tai saada työkorvauksia olematta yrittäjä tai työsuhteessa. Työn tekemisen ja korvauksen maksamisen muoto vaikuttavat muun muassa freelancerin verotukseen, sivukuluihin ja asemaan työmarkkinoilla.

Freelancerina työskentelevän on hyvä aina selvittää vakuutustarpeensa sekä eläkkeen, työttömyyden, sairauden että työkyvyttömyyden varalta. Lisäksi on tärkeää varmistaa mahdollisen vastuuvakuutuksen tarve.

Freelancer työsuhteessa

Freelancer voi toimia työsuhteessa usean eri työnantajan kanssa samanaikaisesti. Työsuhteessa työnantajan tulee noudattaa työlainsäädäntöä ja huolehtia työntekijän eläketurvasta. Yksi työsuhteen edellytyksistä on, että työnantaja johtaa ja valvoo työn suorittamista.

Samanaikaisesti usealle työnantajalle työskentelevä freelancer voi pyytää verotoimistosta ns. freelancer-verokortin, jonka pidätysprosenttia sovelletaan kaikkiin hänen saamiinsa  työkorvauksiin. Freelanceverokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle, vaan kortin tai sen kopion näyttäminen riittää. Verokorttiin on merkitty ainoastaan perusprosentti, joten tulojen kertymistä pitää seurata itse. Tarvittaessa voi oma-aloitteisesti ilmoittaa työnantajalle suuremman veroprosentin.

Freelancer-verokortti vai laskutuspalvelu?

Freelance-verokortilla, kuten muillakin verokorteilla työskennellessä, kyse on aina työsuhteesta. Se tarkoittaa, että toimeksiantaja joutuu hoitamaan kaikki työnantajan lakisääteiset velvollisuudet. Varsinkin projektiluonteisissa sekä lyhytaikaisissa työtehtävissä tämä koetaan usein hankalaksi.

Toimiessasi Eezyn kautta voi toimeksiantajasi ostaa työtäsi laskulla. Toimeksiantajasi ei joudu työnantajan asemaan, mikä lisää työtilaisuuksiasi. Me Eezyssä huolehdimme kaikista laskutuspalveluihin sovellettavista lakisääteisistä työnantajamaksuista ja vakuutuksista, ja sinä voit keskittyä täysipainoisesti työhösi.

Lue lisää siitä, miksi sinun kannattaisi valita Eezy.

Freelancer yrittäjänä

Freelancer voi toimia itsenäisenä elinkeinoharjoittajana toiminimellä eli ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana. Vaihtoehtoisesti hän voi toimia myös osakeyhtiössä, osuuskunnassa tai henkilöyhtiössä (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö). Yrittäjänä freelancerilla on kaikki yrittäjyyteen kuuluvat vastuut ja hän huolehtii itse sekä kaikista liiketoiminnan kuluista että vakuutuksista, oma eläkevakuutus mukaan lukien.

Kaikissa tilanteissa yrittäjyys ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Laskutuspalvelun kautta toimit yrittäjämäisesti, mutta ilman omaa yritystä – eli paperitöiltä säästyvän ajan ja energian voit käyttää työsi markkinointiin ja sen tekemiseen.

 

Freelancer työkorvauksien saajana

Jos henkilö ei ole perustanut yritystä eivätkä työsuhteen tunnusmerkit täyty, voi toimeksiantaja maksaa työkorvauksen. Ero palkan ja työkorvauksen välillä on siinä, että työkorvauksesta työnantajan ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksua.

Työkorvauksen saajana olet eläkevakuuttamisessa yrittäjän eläkelain piirissä eli sinun tulee ottaa itsellesi YEL-vakuutus, mikäli YEL-vakuuttamisen kriteerit täyttyvät. Myös Eezyn kautta toimiessasi olet YELin piirissä, mutta voit antaa Eezylle valtuutuksen ottaa vakuutus puolestasi ja voit jatkossa tehdä muutokset vakuutukseesi helposti Eezyn extranetissä.

Freelancerin saamaa työkorvausta ei veroteta palkkana vaan liike- tai ammattitulona tai henkilökohtaisena ansiotulona.

Työkorvauksen saajan oikeudellinen asema on saman tyyppinen kuin yrittäjällä eikä häneen sovelleta työlainsäädäntöä. Työkorvaus soveltuu siis parhaiten satunnaisiin toimeksiantoihin, ja päätyön ohella tehtäviin sivutoimisiin toimeksiantoihin.

Eezyn kautta laskuttaessasi me huolehdimme laskutuspalveluihin sovellettavista lakisääteisistä maksuista sekä tapaturma- ja vastuuvakuutuksestasi.  Lue, millaisiin tilanteisiin Eezy sopii.

Freelancer-verokortti

Arvonlisävero koskee myös osaa freelancereista. Lisätietoa verottajan sivuilta.