Tarvitsemme kevytyrittäjyyttä ja kevytyrittäjiä

Työelämä on murroksessa ja yhä useampi haluaa tienata omalla osaamisellaan, työllistää itse itsensä. Pitkään itsensä työllistäjän ainoa vaihtoehto oli perustaa oma yritys, hankkia se oma y-tunnus. Nykypäivänä itsensä voi kuitenkin työllistää ilman y-tunnusta, laskuttamalla tehdyn työn laskutuspalvelun kautta. Mutta vaikka laskutuspalvelun tyytyväisten käyttäjien määrä vain kasvaa, meillä ei vieläkään tunnisteta kevytyrittäjyyttä yhteiskunnan tasolla työn tekemisen muodoksi. Miksi?

Toisaalla työntekijä, toisaalla yrittäjä. Tämä on kevytyrittäjän arkea; yksi viranomainen katsoo olevan palkansaaja, toinen taas on sitä mieltä, että on yrittäjä. Väliinputoaja, voisi siis jopa sanoa. Mutta miksi kevytyrittäjyyttä ei tunnisteta virallisesti kolmanneksi vaihtoehdoksi yrittäjän ja työntekijän rinnalle?

Miksi olla kevytyrittäjä kun voi olla yrittäjä?

Moni on saattanut miettiä jo pitkään että olisipa ihanaa tehdä töitä itselle, haluaisi olla yrittäjä. Mutta kun ne paperihommat ei vaan yhtään jaksaisi innostaa. Niin monelta on kuullut sitä samaa, että kun kevytyrittäjänä on vaan helpompaa, sovit työn, teet sen ja laskutat. Saa yrittäjän vapauden ja laskutuspalvelu pitää huolen velvoitteista.

Ja tämä se on laskutuspalvelun ideakin: voit työllistää itsesi, laskutuspalvelu hoitaa byrokratian. Toki laskutuspalvelun käyttö maksaa, mutta jos haluaa tehdä töitä itsensätyöllistäjänä, niin moni asia maksaa, eikä vähiten se oma aika. Millainen arvo sillä onkaan, että voi käyttää ajan siihen minkä parhaiten osaa, siihen omaan taitoon millä itsensä työllistää.

Velvoitteiden kiertämistä? Ei todellakaan!

Kevytyrittäjyys on yhteiskunnallisesti ajateltuna tärkeässä roolissa nimenomaan harmaan talouden vähentämisessä. Henkilö voi huoletta hoitaa oman työnsä ja laskutuspalvelu hoitaa lakisääteiset velvoitteet. Ja aina ei ole tarjolla kokoaikaista palkkatyötä, mutta erilaisilla projekteilla, keikoilla ja muilla vastaavilla voi työllistää itsensä kokoaikaisesti tai täydentää esimerkiksi osa-aikaisesta palkkatyöstä tulevaa toimeentuloa.

Liian usein törmää myös ajatukseen, että kevytyrittäjyydellä naamioitaisiin työsuhde näyttämään joltakin muulta kuin työsuhteelta. Kuulee juttuja, että ihmisiä on houkuteltu kevytyrittäjyyteen heidän tietämättään mitä se tarkoittaa. Mutta mitäpä jos me lisäisimmekin tietoisuutta kevytyrittäjyydestä sen sijaan, että hankaloittaisimme kevytyrittäjänä toimimista?

Kevytyrittäjyyden idea on helpottaa itsensätyöllistämistä, ei helpottaa velvoitteiden kiertämistä. Laskutuspalvelut haluavat nimenomaan tarjota helpon tien oman jutun toteuttamiseen sillä, että he hoitavat velvoitteet ja kevytyrittäjä voi keskittyä työn tekemiseen.

Kevytyrittäjyys on valinnan vapautta

Se on valinnan vapautta työllistää itsensä kevytyrittäjänä, myydä omaa osaamistaan ilman y-tunnusta. Se on myös valinnan vapautta tehdä jotakin suurempaa tai pientä oman päivätyön ohella. Se on yksi työn tekemisen muoto siinä missä työsopimuksella tai y-tunnuksella töiden tekeminenkin. Tai ainakin sen pitäisi olla.

Lue lisää kevytyrittäjyydestä!

Näin kevytyrittäminen toimii!