ARVONNAN SÄÄNNÖT

­

Järjestäjä

Eezy Osk (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuminen edellyttää 16 vuoden ikää. Tämä johtuu pelattavasta CS:GO -pelistä, jonka ikärajaksi on merkattu 16-vuotta. Suomessa pelien ikärajoista on säädetty kuvaohjelmalaki, mikä huolehtii myös elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajoista. Tämä laki antaa kolmen vuoden jouston aikuisen seurassa kaikille maksimissaan K-16 -merkatuille kuvaohjelmille. Arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

Arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 12.9.2019. klo 14.00. asti.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua Instagramissa. Osallistuminen edellyttää arvontakuvaan kommentoimista.

Palkinnot ja arvonta

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) 2 hengen lippupaketti (arvo 47 €) 14.9.2019 järjestettävään e-urheilun megatapahtumaan Arctic Invitationaliin. Voittajat arvotaan 12.9.2019 ja heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Instagram, Facebook tai Twitter eivät ole osallisena arvonnassa.

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen

Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

Arvontaan osallistuvat vapauttavat arvonnan järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Arvonnan järjestäjän vastuu ei ylitä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan arvontasivulla.