Alv-alarajahuojennus ja kevytyrittäjyys

Arvonlisävero on yleisesti lähes kaikkien palveluiden ja tuotteiden hintaan lisättävä tasavero, jonka alv-velvolliset yritykset perivät ja tilittävät verottajalle. Mikäli yrityksen liikevaihto jää pieneksi, voi alv-velvollinen yritys hyötyä alv-alarajahuojennuksesta.

Mikä on alv-alarajahuojennus?

Alv-alarajahuojennus on pienille alv-rekisteriin kuuluville yrityksille suunnattu verohelpotus. Alv-alarajahuojennuksen myötä osa tai kaikki yrityksen tilittämästä arvonlisäverosta voidaan palauttaa takaisin yritykselle.

Voiko kevytyrittäjä hyödyntää alarajahuojennusta?

Tavanomaisesti alle 15 000 euron liikevaihtoon tilikauden aikana yltävät yritykset eivät joudu ilmoittautumaan alv-rekisteriin, elleivät vapaaehtoisesti halua. Entä kuinka kevytyrittäjien alv-velvollisuus toimii, ja pystyvätkö he hyödyntämään alarajahuojennusta?

Kevytyrittäjillä yllä mainittua minimirajaa ei ole, sillä he laskuttavat kevytyrittäjäpalvelun y-tunnuksen alaisina. Alv-velvollisuus muodostuu kevytyrittäjäpalvelun liikevaihdon vuoksi, vaikka et itse laskuttaisi näin paljoa. Kevytyrittäjien alv-kohtelu kevytyrittäjäpalvelun liikevaihdon mukaisesti jatkuu myös alarjahuojennuksen osalta.

Kevytyrittäjät eivät voi tästä syystä hyödyntää alv-alarajahuojennusta, sillä sitä laskettaessa huomioidaan koko kevytyrittäjäpalvelun y-tunnuksen alainen liikevaihto.

Kuka voi hakea alv-alarajahuojennusta?

Alarajahuojennusta voi hakea kuka tahansa yrittäjä tai yritys, joka kuuluu alv-rekisteriin, ja jonka liikevaihto jää tilikauden aikana alle 30 000 euroon.

Yritykset, joiden liikevaihto on alle 15 000 euroa tilikauden aikana, saavat täyden alarajahuojennuksen. Tässä tapauksessa kaikki yrityksen tilikauden aikana tilittämä huojennukseen oikeuttava alv palautetaan takaisin yritykselle.

Alle 15 000 euron liikevaihtoon yltävät yritykset eivät ole velvollisia rekisteröitymään alv-rekisteriin, joten täysi alarajahuojennus koskee lähinnä vapaaehtoisesti rekisteriin hakeutuneita yrityksiä.

Paljonko alv-alarajahuojennuksen määrä on?

Alv-alarajahuojennuksen määrä lasketaan huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon sekä huojennukseen oikeuttavan veron määrän perusteella. Sinun tulee ilmoittaa edellä mainitut yrityksesi arvonlisäveroilmoituksessa.

Otathan huomioon, että alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto ja huojennukseen oikeuttava veron määrä eivät välttämättä ole samat kuin koko tilikauden liikevaihto tai veron määrä.

Voit laskea alv-alarajahuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja veron määrän helposti Verohallinnon laskurin avulla. Laskuri erittelee suoraan huojennuksessa huomioon otettavan liikevaihdon ja verot.

Milloin alarajahuojennusta haetaan?

Alv-alarajahuojennuksen haku tapahtuu arvonlisäveroilmoituksella. Huojennuksen hakemisen ajankohta riippuu yrityksen alv-verokauden pituudesta.

Mikäli yrityksesi arvonlisäveron verokauden pituutena on yksi kuukausi, tulee alarajahuojennusta tässä tapauksessa hakea tilikauden viimeisenä kuukautena tehtävän arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä.

Jos yrityksesi alv-verokauden pituutena on neljännesvuosi, tulee tässä tapauksessa alarajahuojennus hakea kalenterivuoden viimeisellä neljänneksellä tehtävän arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä.

Jos alv-verokautesi pituutena on kokonainen vuosi, tulee myös alv-alarajahuojennus hakea koko kalenterivuodelta annettavan arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä.

Miten arvonlisäveron alarajahuojennusta haetaan?

Arvonlisäveron alarajahuojennusta haetaan yllä mainitun aikataulun ja yrityksen alv-verokauden pituuden mukaisesti.

Alv-alarajahuojennuksen hakeminen edellyttää huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja huojennukseen oikeuttavan veron määrän laskemista, sillä kyseiset tiedot tulee ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa. Laskeminen onnistuu helposti Verohallinnon laskurin avulla.

Huojennuksen verotus

Alv-alarajahuojennus on veronalaista tuloa, joka tulee muistaa ilmoittaa yrityksen kirjanpidossa. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa alarajahuojennus tulee kirjata sen tilikauden tuloksi, jolloin oikeus alv-alarajahuojennukseen on syntynyt. Maksuperusteisessa kirjanpidossa tämä kirjataan todellisen palautuspäivän mukaisesti kyseisen vuoden tuloksi.

Tutustu myös:

Kevytyrittäjä ja alv

Alv-kannat