Alv-kannat

Arvonlisävero eli alv on lähes jokaisen myytävän tuotteen tai palvelun hintaan lisättävä vero. Yritykset perivät arvonlisäveron ja tilittävät tämän verottajalle. Veron ollessa kuluttajille suunnattu, voivat yritykset tietyin ehdoin vähentää ostoistaan alv:n.

Arvonlisävero on tasavero, jota peritään kaikilta kuluttajilta yhtä paljon. Alv:n suuruuden määrittävä alv-kanta vaihtelee kuitenkin eri tuotteiden ja palveluiden välillä. Avaamme seuraavaksi eri alv-kantoja ja näiden käyttöä.

Mikä on alv-kanta?

Tuotteista ja palveluista peritään muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta aina arvonlisäveroa. Perittävän arvonlisäveron määrittää arvonlisäveron verokanta eli alv-kanta, jonka suuruus vaihtelee eri tuotteiden ja palveluiden välillä.

Useimmista Suomessa myytävistä tuotteista ja palveluista peritään 24% arvonlisäveroa yleisen alv-kannan mukaisesti. Yleisen verokannan lisäksi on olemassa kuitenkin myös alennettuja verokantoja, joihin osa myytävistä tuotteista ja palveluista kuuluu. Omia palveluitaan tai tuotteitaan myyvän kevytyrittäjän tulee tuntea oman alansa alv-käytännöt, jotta tämä osaa käyttää laskutuksessaan oikeaa verokantaa.

Kerromme alla lyhyesti eri verokannoista, niiden suuruudesta ja yleisimmistä niihin kuuluvista tuotteista.

Yleinen alv-kanta

Yleistä alv-kantaa sovelletaan useimpiin myytäviin tuotteisiin ja palveluihin Suomessa. Yleisen arvonlisäverokannan suuruus on 24%, ja sitä sovelletaan pääsääntöisesti kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka eivät kuulu alempana listattuihin alennettuihin verokantoihin tai jää täysin arvonlisäveron ulkopuolelle. Suurin osa kevytyrittäjistä tulee käyttämään laskutuksessaan yleistä 24%:n alv-kantaa.

Alennetut verokannat

Alennetut verokannat ovat nimensä mukaisesti yleistä alv-kantaa alhaisempia verokantoja, joita sovelletaan poikkeuksellisesti joihinkin tuotteisiin ja palveluihin.

Suomessa on käytössä yleisen verokannan lisäksi kolme alennettua verokantaa. 14%:n, 10%:n ja 0%:n verokantoja sovelletaan erikseen listattujen tuotteiden ja palveluiden myynnissä.

Myös alennetun verokannan alainen liiketoiminta on alv-velvollista, ja yritykset voivat tavanomaisin ehdoin vähentää ostoistaan arvonlisäveron. Kevytyrittäjänä et kuitenkaan voi vähentää laskuttamaasi arvonlisäveroa.

14% alv-kanta

14-prosentin alv-kanta on käytössä elintarvikkeiden, ravintola- ja ateriapalveluiden sekä erilaisten rehujen myynnissä. Alennetun verokannan ulkopuolelle jäävät kuitenkin alkoholijuomat sekä tupakkatuotteet niin myynnin kuin ravintoloissa tarjoilun osalta. Viimeiseksi mainittuihin sovelletaan yleistä alv-kantaa.

10% alv-kanta

10-prosentin verokantaa sovelletaan esimerkiksi lääkkeiden, liikuntapalveluiden, elokuvanäytösten, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien lippujen, henkilökuljetusten, kirjojen, sanoma- ja aikakauslehtien myynnissä. Tämän lisäksi televisio- ja yleisradiotoiminnan korvauksiin sovelletaan tätä alennettua verokantaa.

Nollaverokanta

Nollaverokannalla tarkoitetaan 0%:n verokantaa, jonka alaisista hankinnoista yrityksillä on kuitenkin myös vähennysoikeus.

Nollaverokannan alle kuuluvat muun muassa arvonlisäverottomiin vesialuksiin liittyvä toiminta, jäsenlehtien myynti yleishyödyllisille yhteisöille, vienti EU:n ulkopuolelle sekä jotkin kansainväliset tavaroiden tai palveluiden myynnit.

Tämän lisäksi nollaverokanta kattaa myös muita erikoistilanteita, joihin voit tutustua tarkemmin Verohallinnon sivuilla.

Arvonlisäveroton toiminta

On olemassa myös joitakin liiketoimintoja, jotka jäävät täysin arvonlisäveron ulkopuolelle. Tällaiset arvonlisäverottomat toiminnat eivät edellytä rekisteröitymistä alv-velvolliseksi.

Yleisimpiä arvonlisäverottomia palveluita ja tuotteita ovat muun muassa terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palvelut, tekijänoikeudet, monet yleissivistävät ja ammatilliset koulutuspalvelut, kiinteistöjen myynti ja vuokraus sekä postipalvelut.

Laajemman listan arvonlisäverottomista palveluista ja tuotteista löydät Verohallinnon sivuilta. Arvonlisäveroton toiminta eroaa nollaverokannan alaisesta toiminnasta, sillä arvonlisäveroton liiketoiminta ei oikeuta alv-vähennyksiin.

Tutustu myös:

Kevytyrittäjä ja alv