Alv-rekisteri

Kerromme tässä artikkelissa mikä alv-rekisteri on ja milloin sinne on liityttävä. Käsittelemme myös kevytyrittäjän velvollisuutta liittyä alv-rekisteriin.

Mikä alv–rekisteri on?

Alv-rekisteri on Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, johon on koottu kaikki Suomessa arvonlisäverovelvolliset yritykset. Alv-rekisteriin kuuluvien yhtiöiden tulee periä asiakkailtaan arvonlisävero ja tilittää se Verohallinnolle.

Toisaalta alv-rekisteriin kuuluminen on edellytyksenä myös yrityksen hankintojen arvonlisäveron vähentämiselle. Rekisteriin liittyminen kannattaa tehdä ajoissa, sillä rekisteröinnissä saattaa kestää jopa kolme viikkoa.

Koska alv-rekisteriin on liityttävä?

Alv-rekisteriin liittyminen on pääsääntöisesti pakollista kaikille suomalaisille yrityksille, mutta tähän on muutamia poikkeuksia. Käytännössä alv-rekisteriin liittymisen velvollisuutta ei ole, mikäli yritys harjoittaa ainoastaan arvonlisäveron ulkopuolelle jäävää toimintaa tai yrityksen liiketoiminta on liikevaihdoltaan vähäistä.

Liikevaihdoltaan vähäiseksi liiketoiminnaksi määritellään yritys, jonka liikevaihto tilikauden aikana on enintään 15 000 euroa. Yrityksen tulee itse arvioida tilikauden liikevaihto etukäteen tehdäkseen päätöksen alv-rekisteriin liittymisestä. Liikevaihto kannattaa arvioida ennemmin ylä- kuin alakanttiin, sillä tilittämätön alv tullaan perimään yritykseltäsi takautuvasti, mikäli tilikauden määrä ylittääkin 15 000 euron rajan.

Mikäli liikevaihto ylittää 15 000 euroa, mutta jää alle 30 000 euroon, myönnetään yritykselle alv:n alarajahuojennus. Näin yritykselle palautetaan osa tämän maksamasta arvonlisäverosta.

Arvonlisäverottomiin liiketoimintoihin lukeutuvat muun muassa terveydenhuollon palvelut, yleissivistävät palvelut, rahoituspalvelut ja tekijänoikeudet. Laajempi lista arvonlisäverottomista toiminnoista löytyy Verohallinnon sivuilta. Näistä liiketoiminnoista ei tarvitse periä arvonlisäveroa, mutta yritykset eivät myöskään voi vähentää hankintojensa arvonlisäveroa.

Alv-rekisteriin voi liittyä vapaaehtoisesti

Arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa harjoittava yrittäjä voi liittyä alv-rekisteriin jo ennen edellä mainittujen rajojen täyttymistä. Rekisteriin on mahdollista liittyä jo samalla kun yritystä perustetaan tai milloin tahansa myöhemmin.

Alv-rekisteriin liittyminen vapaaehtoisesti tuo yritykselle mahdollisuuden vähentää arvonlisäveron alv:n alaiseen liiketoimintaan tekemänsä hankintojen alv:n. Mikäli yrityksen vuosittainen liikevaihto jääkin alle 15 000 euron rajan, palautetaan yrityksen tilittämä alv kokonaisuudessaan yritykselle.

Tuleeko kevytyrittäjän liittyä alv-rekisteriin?

Kevytyrittäjän ja arvonlisäveron suhde eroaa hieman tavanomaisesta y-tunnuksellisesta yrittäjästä, mutta pyrimme avaamaan tilanteen mahdollisimman helposti.

Yksinkertaisuudessaan kevytyrittäjien tulee lisätä hintoihinsa arvonlisävero ja periä tämä asiakkailta, mutta kevytyrittäjä itsessään ei ole alv-velvollinen, eikä tämän tule liittyä alv-rekisteriin.

Kevytyrittäjien tulee myös periä arvonlisäveroa ensimmäisestä laskuttamastaan eurosta alkaen. Liikevaihdon alarajaa ei siis sovelleta lainkaan kevytyrittäjiin. Tämä johtuu siitä, että kaikkien kevytyrittäjäpalvelun kautta toimintansa laskuttavien kevytyrittäjien liikevaihto lasketaan yhteen kevytyrittäjäpalvelun y-tunnuksen alla. Kevytyrittäjät eivät voi hyödyntää myöskään alv-vähennyksiä tai alarajahuojennusta.

Kevytyrittäjä ei kuitenkaan joudu murehtimaan alv-rekisteriin liittymistä tai alv-ilmoituksen tekemistä, sillä kevytyrittäjäpalvelu hoitaa nämä kevytyrittäjän puolesta. Vaikka oikeutta alv-vähennyksiin ei ole, pystyy kevytyrittäjä vähentämään asiakkaalta laskuttamiaan työstä syntyneitä kuluja helposti ja maksamaan itselleen kulukorvauksia.

Kevytyrittäjä, muista nämä arvonlisäverosta ja alv-rekisteristä

  • Alv-rekisteri on Verohallinnon rekisteri, johon kaikkien alv-velvollisten yrittäjien tulee ilmoittautua.
  • Alv-rekisteriin tulee ilmoittautua, mikäli yritys harjoittaa alv:n alaista liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto ylittää 15 000 euroa.
  • Alv-rekisteriin voi liittyä vapaaehtoisesti jo aiemmin.
  • Alv-vähennykset edellyttävät alv-rekisteriin kuulumista.
  • Kevytyrittäjän tulee laskuttaa asiakkailtaan alv, mutta ei liittyä alv-rekisteriin.

Tutustu myös:

Kevytyrittäjä ja alv

Alv-ilmoitus

Alv-alarajahuojennus ja kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjän alv-vähennykset