Kevytyrittäjyys ja starttiraha

Uuden yritystoiminnan tueksi suunnattu starttiraha on tärkeä kysymys myös kevytyrittäjyyttä suunnittelevien keskuudessa. Selitämme tässä artikkelissa mitä starttiraha on, paljonko sitä voi saada, sekä kuinka kevytyrittäjyys ja starttiraha liittyvät toisiinsa.

Mikä on starttiraha?

Starttiraha on uusille yrittäjille suunnattu tuki, joka pyrkii edistämään yritystoiminnan syntyä ja työllistymistä. Sen ensisijaisena tarkoituksena on madaltaa kynnystä yritystoiminnan aloittamiselle turvaamalla uuden yrittäjän toimeentulo yrityksen alkutaipaleella.

Starttiraha kuuluu TE-palveluihin, ja sen hakeminen tapahtuu oman alueesi TE-toimistosta.

Paljonko starttirahaa voi saada?

Starttirahan suuruus on sidottu peruspäivärahan määrään. Vuonna 2022 starttirahan määrä on näin ollen 34,5 euroa per päivä. Starttirahaa ei makseta viikonlopuilta, vaan korkeintaan viideltä päivältä viikossa.

Starttirahan suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa. Starttiraha ei kuulu yrityksen tuloihin, vaan se lasketaan yrittäjän henkilökohtaiseksi veronalaiseksi tuloksi.

Voiko kevytyrittäjä saada starttirahaa?

Toimiessasi kevytyrittäjänä et perusta omaa yritystä, etkä saa käyttöösi omaa y-tunnusta. Starttirahaa voidaan tällä hetkellä myöntää ainoastaan uutta yritystä perustaessa, minkä vuoksi kevytyrittäjyys ei täytä starttirahan edellytyksiä.

Kevytyrittäjyys on kuitenkin erinomainen tapa myydä omaa työtäsi kustannustehokkaasti ja matalalla kynnyksellä. Et joudu huolehtimaan byrokratian rattaista tai lomakkeiden lähettelystä, etkä ole velvoitettu kirjanpitoon.

Mikä parasta, kokemus kevytyrittäjänä on eduksesi, vaikka päättäisit tulevaisuudessa siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Kevytyrittäjänä toimiminen opettaa monia yrittäjän arjen realiteetteja, ja tuo arvokasta kokemusta yritystoiminnan pyörittämiseen.

Milloin voit saada starttirahaa?

Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on liuta erilaisia vaatimuksia:

  • Perustettavan yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja jatkuvaa
  • Starttirahaa hakevalla on oltava riittävät valmiudet suunniteltuun liiketoimintaan
  • Starttirahan hakijan tulee myös omata valmiudet yrittäjänä toimimiseen
  • Hakijalla on valmiina liiketoimintasuunnitelma ja vaadittavat laskelmat, jotka on arvioitu kannattaviksi
  • Käytännön asiat, kuten rahoitus, mahdolliset luvat ja liiketilat ovat kunnossa

Kevytyrittäjän on syytä kiinnittää huomio yrittäjänä toimimisen ja liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksiin. Aiempi toiminta kevytyrittäjänä voidaan lukea eduksesi, mikäli siirryt tulevaisuudessa päätoimiseksi yrittäjäksi ja perustat yrityksen.

Esteet starttirahan myöntämiselle

Starttirahaa hakiessa on syytä huomioida myös muutamia mahdollisia tuen myöntämisen esteitä. Tärkein näistä on yritystoiminnan aloittamisen ajankohta. Starttirahaa ei voida myöntää, mikäli yritystoiminta on aloitettu jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä.

Edellä mainitun lisäksi starttirahan myöntämisen voivat estää hakijan nykyinen toiminta pääasiallisena yrittäjänä tai tähän verrattavissa oleva asema osakeyhtiössä, muut tulot sekä maksuhäiriöt. Tuen myöntämisen estää myös tilanne, jossa tulevan yritystoiminnan taloudelliset riskit ovat erittäin matalat ja sen voidaan olettaa tarjoavan yrittäjälle kohtuullisen toimeentulon alusta lähtien.

Kevytyrittäjyys ja starttiraha – Pidä nämä mielessä:

  • Starttiraha on TE-palveluiden tuki yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi uudessa yritystoiminnassa
  • Starttiraha edellyttää Y-tunnuksen, minkä vuoksi et ole oikeutettu hakemaan starttirahaa kevytyrittäjänä
  • Menestyksekäs kevytyrittäjyys luetaan eduksesi valmiutena yrittäjyyteen ja kokemuksena yrittäjätoiminnasta, mikäli haet tulevaisuudessa starttirahaa yritystoiminnan perustamiseen

Tutustu myös:

Kevytyrittäjyys vs toiminimi

Freelancer – Kannattaako kevytyrittäjyys?

Näin kevytyrittäminen toimii

Eezyn simppeli hinnoitelu