Milloin voin saada kulukorvauksia?

Milloin voin saada kulukorvauksia?

Tutustuthan kulukorvausten saamisen edellytyksiin huolellisesti, koska emme halua, että maksat turhasta. Palvelumaksu veloitetaan kulujen käsittelystä, vaikka kaikkia kulujasi ei hyväksyttäisikään korvattavaksi.

Lisäpalvelumme avulla saat suoraan laskutettuun työhön liittyvät materiaali-, tarvike- ja matkakulusi vähennettyä jo palkanmaksun yhteydessä. Kulusi korvataan sinulle ostokuitin tai matkaerittelyn perusteella ja saat rahallista hyötyä, kun maksat palkastasi vähemmän veroja ja sivukuluja. 

Kulukorvaus maksetaan verottajan ohjeiden mukaisesti

Käytännössä asiakkaasi maksaman laskun arvonlisäveroton loppusumma jaetaan työstä maksettavaan palkkaan ja kuluihin. Kulujen osuudesta et maksa veroja tai sivukuluja. Me käsittelemme ja tarkastamme korvattavat kulusi, ja huolehdimme, että ne maksetaan sinulle verottajan ohjeiden mukaisesti.

Saat kulukorvaukset saman tien

Jotta kulukorvaukset voidaan korvata sinulle palkanmaksun yhteydessä, tulee ne laskuttaa asiakkaalta työlaskutuksesta eriteltynä. Lisäksi tulee täyttää kuluerittely nettipalvelussa sekä lisätä kuitit ostoista. Huomioithan, että vaikka kulujen osuus maksetaan sinulle ilman ennakonpidätystä, on se kuitenkin sinulle veronalaista tuloa. Se tarkoittaa, että kuluista tulee vielä  hakea vähennykset omassa verotuksessa, muutoin seurauksena voi olla jälkiveroja eli mätkyjä.

Missä tilanteissa voit saada kulukorvauksia palkanmaksun yhteydessä?

Kulujasi voidaan korvata seuraavin edellytyksin:

 • Kulut ovat verottajan ohjeistuksen mukaan vähennyskelpoisia, eli liittyvät suoraan kauttamme laskuttamaasi työhön, ja niihin ei liity yksityiskäyttöä eikä pidempiaikaista käyttöä. 
 • Kulukuitit ja -tositteet täyttävät verottajan vaatimukset. 
 • Olet toimittanut meille tarvittavat kuitit ja tositteet sekä erittelyn kuluista ennen palkanmaksuasi.
 • Kulujen korvaamisen jälkeen työstä on aina jäätävä kohtuullinen palkka. Tämä saattaa joissain tapauksissa rajoittaa sekä korvattavien kulujen että verovapaiden matkakulukorvausten huomioimista. Muutoin kuluille ei ole henkilö- tai työkohtaista ylärajaa.

Vaatimukset kulukuiteille ja -tositteille:

 • Kuitti tai tosite ei saa olla yli 2 kk vanhempi palkanmaksupäivästä lukien, johtuen kirjanpidon vaatimuksista. 
 • Kuitilla tai tositteella ei verottajan ohjeistuksen mukaan saa olla muita kuin työstä aiheutuneita hankintoja. 
 • Kulujen maksaja olet sinä itse. Esim. puolisosi ei voi olla maksaja, koska silloin kulu kuuluisi hänen vähennyksiinsä.  
 • Jos kuitissa tai tositteessa näkyy ostajan nimi, sen tulee olla sinun oma nimesi tai markkinointinimesi, jota käytät Eezyn kevytyrittäjänä. Se ei voi olla esimerkiksi entisen yrityksesi nimi tai y-tunnus. 
 • Samaa kuittia tai tositetta ei voi käyttää kuin yhden kerran. 
 • Kuitti tai tosite käsitellään aina kokonaisena liitettynä yhteen laskuun.
 • Säilytäthän alkuperäiset kuitit ja tositteet siihen asti, kunnes palkkasi on maksettu ja kyseiset kulut korvattu sinulle. 

Kaikkia hankintoja ei voida hyväksyä kuluiksi 

Kuluiksi emme voi hyväksyä hankintoja, joihin saattaa liittyä yksityiskäyttöä tai joilla on pitempiaikaista käyttöä. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • vaatteet
 • puhelin
 • tietokone
 • majoitus- ja vuokrakulut
 • pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut työkalut

Nämä hankinnat ja kulut saat vähennettyä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi, jos verottaja katsoo niiden olleen tarpeellisia ammattisi harjoittamisessa. Myöskään koulutuksia, kursseja ja ammattikirjallisuutta ei voi vähentää kauttamme.  

Minkälaisia kuluja korvaamme?

 • Tarvike- ja materiaalikuluja
 • Matkakuluja
 • Toimitilavuokraa, joka on laskutettu päivä- tai tuntikohtaisesti ja liittyy suoraan laskuttamaasi toimeksiantoon

Lue esimerkkejä korvattavista kuluista

Tarvike- ja materiaalikulut

Voimme korvata sinulle tarvike- ja materiaalikuluja verottajan ohjeiden mukaisesti, kun tarvike- ja materiaalikulut liittyvät suoraan laskutettuun työhön. Tarvike- ja materiaalikulut tulee laskuttaa asiakkaalta, jotta ne voidaan korvata palkanmaksun yhteydessä. Lisäksi tulee täyttää kuluerittely nettipalvelussa sekä lisätä kuitit ostoista. Näin toimimalla tarvike- ja materiaalikulujen osuus voidaan maksaa palkanmaksun yhteydessä ilman ennakonpidätystä. Kulujen osuus on kuitenkin kevytyrittäjälle veronalaista tuloa, joten niistä tulee hakea vähennykset omassa verotuksessa. Muussa tapauksessa verot kulujen osuudesta pidätetään jälkikäteen, eli seurauksena voi olla veromätkyjä.

Matkakulut

Voimme korvata sinulle matkakuluja verottajan ohjeiden mukaisesti verovapaina kulukorvauksina. Verottajalla on omat kevytyrittäjäpalveluita koskevat ohjeet matkakulukorvausten maksamiseen.

Verottajan ohje: Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa.

Verovapaat matkakulukorvaukset

Verottajan ohjeen mukaan kevytyrittäjälle verovapaiden matkakulukorvausten maksamisen edellytys on, että matkakulut on laskutettu asiakkaaltasi eriteltynä työn osuudesta. Voit hakea verovapaita matkakulukorvauksia enintään sen verran, mitä olet laskuttanut asiakkaaltasi.

Edellytykset verovapaiden matkakulujen korvaamiseksi:

 • Laskutat matkakulujen lisäksi myös työtä ja matkakulut liittyvät tuohon työhön.
 • Olet eritellyt myyntilaskullesi työn osuuden sekä matkakulujen osuuden omille riveilleen, esimerkiksi: Siivous 2 h, yht. 50 € ja Matkakulut, yht. 20 €
 • Verottajan antamat aika- ja kilometrirajat verovapaille matkakulukorvauksille ylittyvät.
 • Kyseessä on erityinen työntekemispaikka, eli paikka, jossa työskentelet tilapäisesti.

Matkakulukorvaukset erityisalalla

Erityisalojen matkakulukorvaukset eroavat päivärahojen suhteen tavallisista työmatkoista. Erityisalalla työskennellessäsi olet oikeutettu päivärahoihin ainoastaan, jos yövyt työmatkalla tai teet ns. liikkuvaa työtä, jolloin kohdallasi sovelletaan yleisiä matkakustannusten korvauksia.

Erityisaloilla tarkoitetaan rakennus-, maanrakennus- tai metsäalaa, joille on tyypillistä, että työntekemispaikkaa joudutaan vaihtamaan usein alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi.

Aina kuitenkaan ei ole täysin selvää työskenteletkö erityisalalla vai onko työsi liikkuvaa työtä. Näiden kahden ero tulkitaan siten, että liikkuvaa työtä tekevä henkilö vaihtaa työntekemispaikkaa hyvinkin usein, esim. monesti päivässä – siis useammin kuin erityisalalla työskentelevä. Liikkuvaa työtä tekevän matkakustannuksiin sovelletaan yleisiä vero-ohjeita.

Verottajan ohje: Erityisalalla työskentelevän matkakustannukset

Oman toimitilan vuokrakulujen korvaus

Eezyn kautta voi vähentää kulukorvauksena sellaista toimitilavuokraa, joka on laskutettu päivä- tai tuntikohtaisesti ja liittyy suoraan laskuttamaasi toimeksiantoon eli vuokrausajankohta on sama kuin työsuorituksen ajankohta.

Kuukausivuokran vähentäminen Eezyn kautta kuluna on mahdollista vain silloin, kun voidaan todentaa, että toimitilavuokra kohdistuu suoraan tekemääsi työhön, ja että vuokrakululla ei ole henkilökohtaista käyttöä. Tällöin tarvitsemme erittelyn vuokrasta, miten tilaa on käyttänyt. Esimerkiksi kampaamon vuokratuolin voidaan todentaa liittyvän suoraan työn suorittamiseen. Sen sijaan esimerkiksi varastotilan vuokraa ei katsota suoraan työn suorittamiseen kohdistuvaksi kuluksi, joten sitä et voi Eezyn kautta vähentää (tällaisia kuluja voit mahdollisesti vähentää omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi).

Verottajan ohje: Tulohankkimiskulut ansiotuloista