Kululaskutus

Voit työsi ohella laskuttaa toimeksiantajaltasi myös työhösi liittyviä tarvike-, materiaali- ja matkakuluja, sen mukaisesti mitä asiakkaasi/toimeksiantajasi kanssa yhdessä sovitte. Täytä tiedot laskuluonnoksen kohtaan ”Tavara- ja matkalaskutus”.

Laskutettavien matkakulujen suuruuden sovit toimeksiantajasi kanssa, eikä niiden tarvitse olla verottajan määräysten mukaisia. Verovapaiden matkakustannusten korvaamisen edellytys on, että matkakulut on laskutettu toimeksiantajaltasi eriteltynä omalle laskuriville.

Kuluja laskuttaessasi niiden arvonlisäverokanta on sama kuin kuluun liittyvän työlaskutuksen arvonlisäverokanta. Esimerkiksi rakennusalan käänteisellä laskulla myös kulujen arvonlisävero on 0 % ja jos työlaskutuksen arvonlisävero on 10 %, on myös kulujen arvonlisävero 10 %.

Mahdollista tarvikkeiden ja materiaalien myyntivoittoa käsitellään palkanmaksussa samoin kuin varsinaista työtuloasi.

Toimita ostokuitit/laskut meille muiden kulutositteiden kanssa.

Katso ohjeet:

Kulujen vähentäminen

Kululomakkeen täyttäminen

Kulutositteiden lähettäminen

Matkakulujen korvaaminen