Laskutushinnan määrittely

Palkkalaskurillamme voit laskea, miten paljon sinun tulee työstäsi laskuttaa saadaksesi haluamasi palkan. Laskurilla näet myös, paljonko tietystä laskutussummasta sinulle maksettaisiin palkkaa. Voit syöttää laskuriin myös mahdolliset työstä aiheutuvat kulusi.

Veloitushintasi ei saa johtaa ansioon, joka alittaa alasi taulukkopalkan. Ohjeena käytetään alasi yleissitovaa työehtosopimusta. Mikäli sellaista ei alallasi ole, pitää sinulle tulevan palkan kuitenkin olla kohtuullinen tehtyyn työhön nähden.