Mahdolliset syyt palkanmaksun viivästymiselle

Laskemme ja maksamme palkkasi viivytyksettä asiakkaasi maksusuorituksen saavuttua tilillemme, ellet ole valinnut jotain muuta palkanmaksupäivää.

Toimita voimassaoleva verokorttisi hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. Jos meillä ei ole voimassa olevaa verokorttiasi palkanmaksuhetkellä, joudumme verottajan ohjeistuksen mukaisesti pidättämään palkastasi 60 % ennakonpidätyksen.

Toimita myös palkanmaksua varten kululomake tositteineen, mikäli sinulla on kuluvähennyksiä.

Tavallisimmat syyt palkanmaksun viivästymiseen ovat se, että asiakkaasi ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä tai sinulla on palkanmaksuun liittyvä kululomake keskeneräisenä.