Vähennykset henkilökohtaisessa verotuksessa

Palkanmaksusi yhteydessä arvonlisäverottomasta laskutussummasta lasketaan Eezyn palvelumaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. Nämä summat vähennetään vasta ennakonpidätyksen jälkeen eli nettopalkastasi. Tästä syystä ne ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Mikäli sinulle maksetaan korvauksia sellaisista matkakuluista, joita et ole laskuttanut erillisellä rivillä asiakkaaltasi, maksetaan korvaukset sinulle ilman että niistä maksuhetkellä pidätetään ennakkoveroa. Ne ovat kuitenkin veronalaista tuloa, jotka kirjaat tulonhankkimisvähennyksiin omassa verotuksessasi.

Kaikista edellämainitusta maksuista saat tulostettua extranetista verovuosikohtaisen raportin, jonka avulla vähennysten kirjaaminen veroehdotukseen on nopeaa ja helppoa.

Myös mahdollisen YEL-vakuutuksesi maksut ovat kokonaan verovähennyskelpoisia.