Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Eezy Kevytyrittäjät Osk (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuminen edellyttää, että henkilö on kirjoittanut omalla nimellään Eezy Kevytyrittäjistä arvostelun sen Google- ja/tai Facebook-sivustolle 16.9.-31.10.2021. Arvontaan osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua ajalla 16.9.-31.10.2021.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua Eezy Kevytyrittäjien Google- ja/tai Facebook-sivustolla.

Palkinnot ja arvonta

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan voittaja, joka saa palkinnoksi S-ryhmän lahjakortin (arvo 50 euroa). Arvottavana on kaksi lahjakorttia, toinen Googlessa osallistuneiden kesken ja toinen Facebookissa osallistuneiden kesken. Voittaja arvotaan viimeistään 8.11.2021 ja hänelle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen

Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

Arvontaan osallistuvat vapauttavat arvonnan järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Arvonnan järjestäjän vastuu ei ylitä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvonnan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan arvontasivulla.