alv-ilmoitus

Alv-ilmoitus

Alv-ilmoitus eli arvonlisäveron ilmoitus edellytetään arvonlisäverovelvollisilta yrittäjiltä jokaiselta tilikaudelta. Kerromme miten ja milloin alv-ilmoitus tulee tehdä, keitä se koskee ja miten tämä vaikuttaa kevytyrittäjiin.

Mikä on alv-ilmoitus?

Alv-ilmoitus on Verohallinnolle tehtävä ilmoitus arvonlisäveron alaisesta liiketoiminnasta. Ilmoituksella alv-rekisteriin kuuluva arvonlisäverovelvollinen ilmoittaa Verohallinnolle verokauden aikana tapahtuneen arvonlisäverollisen myynnin ja arvonlisäverollisten hankintojen määrän.

Huomioithan, että alv-ilmoitus on tehtävä aina, vaikka kyseisellä verokaudella ei olisikaan ollut lainkaan arvonlisäverollista liiketoimintaa. Mikäli olet rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi, ilmoitus tulee aina tehdä määräaikaan mennessä.

Miten alv-ilmoitus tehdään?

Alv-ilmoitus tehdään nykypäivänä pääsääntöisesti verkon välityksellä Verohallinnon verkkopalvelu OmaVerossa. Kyseessä on sama asiointiportaali, jonka avulla hoidat myös omat veroasiasi.

Arvonlisäveroilmoitus tehdään nykyään lähestulkoon aina sähköisessä muodossa, eikä paperilomaketta käytetä kuin poikkeustapauksissa. OmaVeron sijasta veroilmoitus on mahdollista tehdä myös Verohallinnon rajapinnan kautta tai ilmoitin.fi-palvelussa.

Milloin alv-ilmoitus tulee tehdä?

Alv-ilmoitus tulee tehdä 12. päivänä toisena kuukautena verokauden päättymisen jälkeen. Mikäli oma verokautesi päättyy kesäkuussa, tulee alv-ilmoitus tehdä ja alv maksaa viimeistään 12.8.

Yrityksen arvonlisäveron ilmoitus- ja maksupäivät riippuvat yrityksen arvonlisäveron verokauden pituudesta. Pääsääntöisesti verokauden pituutena on kuukausi, mutta pienet yritykset voivat valita verokauden pituudeksi neljännesvuoden tai vuoden.

Alv-ilmoituksen tekemiseen ei voida myöntää lisäaikaa, joten ilmoitukset tulee aina muistaa tehdä ajallaan. Mikäli alv-velvollinen yrittäjä unohtaa tehdä ilmoituksen, määrätään tälle myöhästymismaksua. Myöhästyneestä maksusta taas seuraa tuntuva viivästyskorko.

Mikäli arvonlisäverollisia hankintoja on verokaudella ollut enemmän kuin arvonlisäverollista myyntiä, voi verokaudelta maksettava alv olla myös negatiivinen. Tässä tapauksessa et joudu maksamaan arvonlisäveroa, vaan saat sen sijaan palautusta hankinnoista maksamistasi alv:sta.

Kenen tulee tehdä alv-ilmoitus?

Kaikkien alv-rekisteriin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneiden yrittäjien tulee tehdä alv-ilmoitus jokaiselta verokaudelta, riippumatta siitä onko verokaudella ollut arvonlisäverollista toimintaa.

Kuka tahansa yrittäjä voi liittyä alv-rekisteriin vapaaehtoisesti jo yrityksen perustamisen yhteydessä, mutta yritykset, joiden liikevaihto tilikaudella ylittää 15 000 euroa ovat velvoitettuja liittymään. Poikkeuksena ovat arvonlisäverotonta toimintaa harjoittavat yritykset, joihin lukeutuvat muun muassa terveyden- ja sairaanhoito sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut monien muiden alojen ohella.

Tuleeko kevytyrittäjän tehdä alv-ilmoitus?

Kevytyrittäjät eivät ole alv-velvollisia, eikä heidän tarvitse tehdä arvonlisäveroilmoitusta, mutta he joutuvat tästä huolimatta perimään asiakkailtaan arvonlisäveron.

Kevytyrittäjiä koskeva arvonlisäverojärjestely johtuu siitä, että heillä ei ole omaa y-tunnusta. Tämän vuoksi kaikkien saman kevytyrittäjäpalvelun kautta laskuttavien kevytyrittäjien laskutukset lasketaan yhteen kevytyrittäjäpalvelun myynniksi, josta kevytyrittäjäpalvelu joutuu maksamaan arvonlisäveron. Tämän vuoksi kevytyrittäjän tulee itse lisätä alv kaikkiin hintoihinsa, vaikka hänen vuosittainen myyntinsä ei ylittäisi 15 000 euron liikevaihdon alarajaa.

Kevytyrittäjät eivät pysty myöskään tekemään alv-vähennyksiä hankinnoistaan, sillä he eivät omaa y-tunnusta, eivätkä ole verottajan silmissä alv-velvollisia.

Kevytyrittäjyys säästää sinulta kuitenkin runsaasti aikaa, sillä et joudu itse huolehtimaan alv-ilmoituksen ja alv-maksujen täyttämisestä tai muistamisesta. Eezy huolehtii nämä puolestasi. Tällä tavoin säästät runsaasti arvokasta työaikaa vuodessa, ja voit keskittyä oman osaamisesi myymiseen.

Kevytyrittäjä ja alv-ilmoitus

  • Kevytyrittäjän ei tule tehdä alv-ilmoitusta.
  • Alv-velvollisen yrittäjän tulee tehdä alv-ilmoitus ja maksaa alv jokaiselta verokaudelta.
  • Alv-ilmoitus on tehtävä ja maksettava 12. päivä toisena verokautta seuraavana kuukautena.
  • Alv-ilmoitus on tehtävä vaikka liiketoimintaa ei olisi ollut.

Tutustu myös:

Kevytyrittäjä ja alv

Alv-alarajahuojennus ja kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjän alv-vähennykset