Kevytyrittäjän alv-vähennykset

Arvonlisävero on välillinen vero, jonka yritykset perivät kuluttajilta ja tilittävät verottajalle. Yritykset saavat tehdä itse ostamistaan tuotteista alv-vähennykset, jotta verotus kohdistuisi kuluttajiin.

Myös kevytyrittäjien tulee lisätä hintoihinsa alv, mutta voiko kevytyrittäjä hyödyntää alv vähennyksiä? Selvitämme tässä artikkelissa alv-vähennyksiä yleisesti ja kevytyrittäjän oikeutta niiden tekemiseen.

Kevytyrittäjän tulee maksaa alv

Tavanomaisesti arvonlisäverovelvollisuus syntyy Suomessa vasta vuotuisen liikevaihdon ylittäessä 15 000 euroa. Kevytyrittäjillä arvonlisäverovelvollisuus alkaa kuitenkin välittömästi, ilman alarajaa. Tämä johtuu siitä, että kevytyrittäjät eivät saa omaa y-tunnustaan, ja arvonlisäveronvelvollisuuden alaraja lasketaan y-tunnusta kohden.

Kevytyrittäjäpalvelun liikevaihto koostuu kaikkien palvelussa toimivien kevytyrittäjien laskutuksesta, joten 15 000 euron vuotuinen liikevaihto täyttyy aina, synnyttäen arvonlisäverovelvollisuuden.

ALV-kannat

Kevytyrittäjän tulee laskuttaa asiakkailtaan arvonlisäveroa oikean alv-kannan mukaisesti. Yleinen alv-kanta on Suomessa 24 prosenttia, mutta joillakin aloilla on käytössä alennettuja 14%:n, 10%:n ja 0%:n verokantoja. Mikäli toimialallasi käytetään alennettua alv-kantaa, tulee sinun itse selvittää tämä ja laskuttaa asiakkaitasi oikean verokannan mukaisesti.

Alv-vähennykset

Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu kuluttajien maksettavaksi. Yritysten tehtävänä on ainoastaan lisätä vero tuotteidensa hintaan, periä se asiakkailta ja tilittää saamansa vero Verohallinnolle.

Yritykset joutuvat itse maksamaan ostamistaan palveluista kuitenkin alv:n, vaikka veroa ei ole tarkoitettu yrityksiin kohdistuvaksi. Tämän vuoksi yritykset saavat tehdä alv-vähennyksiä, jotka madaltavat yrityksen verottajalle tilittämän alv:n määrää.

ALV-vähennyksiä voidaan tehdä kaikista yritystoimintaan liittyvistä hankinnoista. Ostettavien tuotteiden ja palveluiden alv vähennetään yrityksen myymistä tuotteista ja palveluista kerätystä alv:sta. Tällä tavoin yritys ei itse joudu maksamaan hankinnoistaan arvonlisäveroa.

Mikäli alv-vähennyksiä kertyy verokaudella enemmän kuin tilitettävää arvonlisäveroa, saa yritys palautuksia maksamistaan arvonlisäveroista jälkikäteen.

Alv-vähennyksiä voidaan tehdä ainoastaan sellaisista hankinnoista, jotka on ostettu alv-velvolliselta yritykseltä.

Jos yritys ostaa tuotteita tai palveluita alv-rekisteriin kuulumattomalta yritykseltä (yritys, jonka liikevaihto alle 15 000 euroa eikä vapaaehtoisesti liittynyt rekisteriin), ei näiden tuotteiden hintaan ole sisällytetty arvonlisäveroa, eikä alv-vähennystä voida tehdä.

Voiko kevytyrittäjä tehdä alv-vähennyksiä?

Kevytyrittäjät, jotka toimivat laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta, eivät ole itse suoraan alv-velvollisia. Sen sijaan kevytyrittäjät ainoastaan laskuttavat asiakkailtaan alv:n kevytyrittäjäpalvelun puolesta.

Koska kevytyrittäjät eivät itse omista y-tunnusta eivätkä voi näin olla alv-velvollisia, eivät kevytyrittäjät myöskään voi tehdä alv-vähennyksiä tai hakea alv:n alarajahuojennusta.

Alv-vähennysten sijaan kevytyrittäjä voi vähentää omassa verotuksessaan:

  • Eezyn palvelumaksun
  • Työnantajan sairasvakuutusmaksun
  • Mahdollisen YEL-vakuutusmaksun
  • Muut tulonhankkimiskulut

Vielä paremman hyödyn kevytyrittäjä kuitenkin saa laskuttamalla työhönsä liittyvät kulut suoraan asiakkaalta. Tällöin kevytyrittäjä voi hyödyntää verovapaita korvauksia esimerkiksi matkakulujen ja kilometrikorvausten osalta.

Tutustu myös:

Alv-alarajahuojennus ja kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä ja alv

Alv-kannat