Kevytyrittäjän eläke

Eläkkeen kertyminen on asia, jota palkkatyössä harvemmin joutuu miettimään. TyEL-vakuutus pitää huolen siitä, että sinulle kertyy palkkasi mukaista eläkettä. Kevytyrittäjällä tilanne on kuitenkin toinen, sillä eläke ei kerry automaattisesti ilman omia toimiasi.

Eläke turvaa toimeentulosi poistuessasi työelämästä. Yrittäjillä ja kevytyrittäjillä vastuu eläkkeen oikeaoppisesta järjestämisestä siirtyy kuitenkin yrittäjälle itselleen. Avaamme seuraavaksi sitä, kuinka kevytyrittäjän eläke määräytyy, mihin YEL-vakuutusta tarvitaan, ja kuinka työtulo määräytyy.

YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus, jolla yrittäjä huolehtii omasta eläketurvastaan. Toisin kuin työntekijän TyEL-vakuutus, on YEL-vakuutuksen hoitaminen yksinomaan omalla vastuullasi.

Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, mikäli kaikki seuraavista ehdoista täyttyvät:

  • Työskentelet yrittäjänä tai kevytyrittäjänä työ- tai virkasuhteen ulkopuolella.
  • Toiminta kestää vähintään neljä kuukautta.
  • Koko vuoden arvioitu työtulo ylittää vakuuttamisen alarajan (8575,45 € vuonna 2023).
  • Olet iältäsi 18-68-vuotias. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain seuraavasti:
    • 68 vuotta vuonna 1957 ja ennen syntyneillä.
    • 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä.
    • 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Autamme tarvittaessa YEL-vakuutukseen liittyvissä kysymyksissä ja YEL-maksujen hoitamisessa. Lue lisää miten Eezy Kevytyrittäjät voi auttaa YEL-vakuutuksen kanssa.

Kun ulkoistat YEL-vakuutusmaksut, osa palkastasi siirretään automaattisesti syrjään ja laskut maksetaan automaattisesti. Huomioithan myös, että uudet yrittäjät saavat YEL-maksuistaan ensimmäisen neljän vuoden ajan 22 prosentin alennuksen.

Miten kevytyrittäjän eläke määräytyy?

Kevytyrittäjän tulee vakuuttaa itsensä YEL-vakuutuksella aiemmin mainittujen ehtojen täyttyessä. Kevytyrittäjälle kertyvä eläke, sekä maksettavat eläkemaksut määräytyvät ilmoitetun YEL-työtulon perusteella, nostettavan palkan määrästä riippumatta.

Eläkemaksujen suuruutta ja kertyvän eläkkeen määrää ohjaa YEL-työtulo, joka on itse ilmoittamasi arvio vuosittaisesta työpanoksesi arvosta. Vaikka voit itse määrittää työtulosi, tulee tämän lain mukaan perustua työstäsi keskimäärin maksettavaan korvaukseen. Voit liittyä yrittäjän työttömyyskassaan, kun YEL-työtulosi ovat 14 088 € vuodessa. Muistathan, että vuosittaista työpanosta ei tarkastella kalenterivuoden osalta, vaan 12 kk ajalta.

YEL-vakuutettuna voit vaikuttaa eläkkeesi määrään itse. Eläkettä kertyy YEL-vakuutetulle 1,5 % ilmoitetun YEL-työtulon määrästä.

Mikäli olet 53-62-vuotias, kuulut vuosien 2017-2025 ajan poikkeusryhmään, jolle kertyy eläkettä 1,7 % työtulosta. Poikkeusryhmään kuuluvilla myös YEL-vakuutusmaksujen suuruus on korkeampi.

Voit itse arvioida sinulle kertyvän eläkkeen määrää helposti hyödyntämällä YEL-laskuria.

Työtulon määrittäminen

YEL-työtulon määrittämisessä on useita erilaisia periaatteita, mutta itseään ei ole syytä alivakuuttaa. YEL-työtulo määrittää sinulle kertyvän eläkkeen lisäksi myös sosiaaliturvasi tason, mikäli joudut esimerkiksi työkyvyttömäksi.

Pidä siis huoli siitä, että maksamasi YEL-työtulo oikeuttaa riittävän suureen eläkkeeseen ja päivärahoihin, jotka turvaavat toimeentulosi.

Riittävän YEL-vakuutuksen maksaminen keventää verotustasi, sillä YEL-vakuutusmaksut ovat täysin verovähennyskelpoisia.

Koska kevytyrittäjä voi jäädä eläkkeelle?

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen tapahtuu kevytyrittäjällä samaan tapaan kuin palkansaajalla. Syntymävuotesi määrää alimman mahdollisen eläkeiän, jolloin voit jäädä eläkkeelle.

Työntekijän tapaan pystyt jäämään myös osittaiselle vanhuuseläkkeelle tai hakemaan työkyvyttömyyseläkettä, mikäli työkykysi heikentyy. Sinun tulee itse hakea eläkettä eläkeikäsi täyttyessä, ja myönteisen eläkepäätöksen saadessasi muusta kuin osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Tutustu myös:

Tutkimus: Kevytyrittäjän eläkevakuuttaminen

YEL on enemmän kuin vanhuuseläke – se tuo turvaa työelämän eri käänteissä