Kevytyrittäjän turvaverkko

On tärkeää pitää huolta omasta osaamisestaan ja niin fyysisestä kuin henkisestäkin hyvinvoinnista. Onhan kevytyrittäjän tärkein voimavara ihminen itse. Taloudellista ja sosiaalista turvaverkkoa on hyvä lähteä keräämään heti kevytyrittäjyyden alussa – ja tässä kevytyrittäjäpalvelu on tärkeässä roolissa. Tarjoaako kevytyrittäjäpalvelu esimerkiksi vinkkejä verotukseen tai apua sopimuksen tekemiseen? Kevytyrittäjäpalvelua valittaessa onkin hyvä tarkastella, mikä palveluista antaa parhaan pohjan omille turvaverkoille.

Taloudellinen turvaverkko

Taloudellista turvaverkkoa voi tarkastella monesta näkökulmasta. Sopimukset, vakuutukset, perintäpalvelut – kaikki nämä turvaavat kevytyrittäjän taloutta. Riittävät vakuutukset ovat yksi tärkeimmistä taloudellisen turvan tuojista ja tunnetuin osa taloudellista turvaverkkoa. Turvaammehan me kotimmekin vahinkojen varalta – miksi emme myös työtuloamme?

Yksi yrittäjän taloudellisen turvaverkon osa on YEL-vakuutus, joka kerryttää kevytyrittäjälle eläkettä, mutta antaa myös turvaa työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle. YEL-vakuutuksen voi ottaa itse vakuutusyhtiöstä, mutta helpoiten sen saa hoidettua kevytyrittäjäpalvelun kautta, jos siihen on mahdollisuus.

Kevytyrittäjäpalvelun tarjoama asiantuntijapalvelu on myös tärkeä osa taloudellista turvaa. Kun tarvitaan neuvoja ja vinkkejä esimerkiksi toiminnassa syntyneiden kulujen korvaamiseen, niitä saa niin asiakaspalvelusta kuin myös verkkosivuilla julkaistujen ajankohtaisten sisältöjen muodossa – esimerkiksi aiheesta kirjoitettu blogiteksti tarjoaa ohjeita, joihin voi palata aina uudelleen.

Taloudellista turvaa tuo myös se, että kevytyrittäjäpalvelu muistuttelee verokortin tulorajasta tai veroilmoituksen tarkastamisesta.

Sosiaalinen turvaverkko

Kevytyrittäjällä ei useinkaan ole samanlaista verkostoa ympärillään kuin esimerkiksi työsuhteessa töitä tekevillä. Kevytyrittäjäpalvelu onkin merkittävässä roolissa sosiaalisten turvaverkkojen luomisessa. Palvelusta voi aina kysyä neuvoa ja vinkkejä alan asiantuntijoilta. Lisäksi kevytyrittäjäpalveluilla on monesti valmiita sopimuspohjia, oppaita, vinkkejä ja neuvoja. Kevytyrittäjäpalveluiden sosiaalisen median kanavien seuraaminen on yksi hyvä tapa pysyä ajan tasalla ajankohtaisista kevytyrittäjyyttä koskevista aiheista. Näin kevytyrittäjä ei ole monimutkaistenkaan asioiden kanssa yksin, vaikka ympärillä ei olisikaan työyhteisöä. Kevytyrittäjäpalvelu on sosiaalisena turvaverkkona käytettävissä tyypillisesti sähköpostitse, puhelimitse ja chatin kautta.

Kevytyrittäjäpalvelu voi auttaa etenkin uutta kevytyrittäjää taloudellisen ja sosiaalisen turvaverkon rakentamisessa. Hyvästä kevytyrittäjäpalvelusta saa helposti tarpeelliset vakuutukset, sopimuspohjat, perintäpalvelut ja asiantuntijoiden neuvonnan turvaamaan tilanteita yllättävissä käänteissä. Lisäksi kevytyrittäjäpalvelut tarjoavat neuvoja, vinkkejä ja vertaistarinoita, joille on tarvetta erityisesti yrittäjyyden alkumetreillä, kunnes varmuutta ja omaa verkostoa kertyy.

Vastuulliset kevytyrittäjäpalvelut antavat asiantuntijaneuvoja kaikissa kevytyrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Siksi onkin paikallaan vertailla palveluita huolella ja valita vastuullinen palveluntarjoaja. Esimerkiksi Uusi Työ ry:n jäsenet noudattavat toiminnassaan yhdistyksen määrittelemiä eettisiä ohjeita.

Tämä on lyhennelmä artikkelista ”Itsensätyöllistäjän itse tehty turvaverkko”, joka on julkaistu lokakuussa 2021 osana Pirssi-hankkeen artikkelikokoelmaa. Klikkaa itsesi kokoelmaan ja lue aiheesta lisää!