Luottaako YEL-vakuutukseen sosiaaliturvan perustana vai täydentääkö turvaa itse?

Kyselin jokin aika sitten muiden yrittäjien mielipidettä YEL-vakuutuksesta sosiaalisessa mediassa. Mielipiteitä oli useita, mutta yksi viesti oli selvä – harva yrittäjä haluaa laittaa sosiaaliturvaansa ja eläkettään pelkän YEL-vakuutuksen varaan.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, on nimestään huolimatta yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutus kerryttää sinulle työeläkettä, sekä määrittää tulojasi myös sairausloman, vanhemmuuden ja työttömyyden aikana. YEL-vakuutus on yrittäjälle ja kevytyrittäjälle pakollinen jos yrittäjämäinen toimintasi täyttää YEL-vakuuttamisen ehdot:

  • Olet 18-67-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuus on sen kuukauden loppuun, jolloin täyttää 68 vuotta; vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • Yritystoimintasi tai toimintasi kevytyrittäjänä on kestänyt neljä kuukautta
  • Arvioitu työtulosi ylittää vuonna 2020 YEL-vakuutuksen minimirajan, eli 7958,99 euroa.

Yrittäjä voi vähentää vakuutusmaksut verotuksessaan.

Suuri osa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä

Eläketurvakeskuksen tilastot kertovat, että suuri osa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä, ja asettaa YEL-vuosityötulon minimiin tai lähelle sitä. Mikäli näin toimii, yrittäjä ei työttömyystilanteessa saa ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, eikä kerrytä kummoistakaan eläkettä.

Miksi näin sitten toimitaan? Syiksi on mainittu YEL-vakuutuksen kalleus, huonoksi koettu hyöty hintaan nähden, epäluottamus Suomen omaan eläkejärjestelmään ja halu ottaa oma eläkkeensä omiin käsiinsä muulla tavoin varallisuutta kerryttämällä. Näissä perusteluissa ei usein kuitenkaan muisteta sitä, että YEL-vakuutus vaikuttaa myös moneen muuhun asiaan kuin pelkkään eläkkeeseen – yrittäjän sosiaaliturva jää puutteelliseksi, jos maksaa minimiä.

YEL-työtulo kuuluu määritellä vastaamaan yrittäjän oman työpanoksen arvoa. Arvion pohjana pidetään summaa, joka yrittäjän itse tulisi maksaa palkkana toiselle, jos hänen työtään palkattaisiin tekemään toinen vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Arviointi ei siis aina ole helppoa. Tuoreen yrittäjän voikin olla vaikeaa irrottaa kassastaan rahaa työtulon mukaiseen YEL-vakuutusmaksuun, jos rahat ovat tiukalla ja tulevaisuus epävarma. Tällaisessa tilanteessa voi tuntua kannattavammalta pistää rahaa mieluummin sukanvarteen pahan päivän varalle.

Osa saattaa myös pelätä tilannetta, jossa YEL-työtulo on pidetty realistisella tasolla, mutta tarvetta sen tuomalle turvalle ei koskaan tule. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos taloudellinen turva ja eläke saadaan oman liiketoiminnan kautta järjestymään. Tällöin yrittäjä voi kokea, että YEL-vakuutuksesta maksetut rahat ovat menneet hukkaan.

Harkitse tarkkaan ja tiedosta seuraukset

Hyvä kysymys onkin, voisiko YEL-järjestelmää muuttaa jollakin tapaa? Esimerkiksi niin, että yrittäjä saisi joka tapauksessa kohtuullisen sosiaaliturvan, vaikka hänellä ei olisi varaa maksaa kuin minimi YEL-maksua. Näin yrittäjät kokisivat YEL-vakuutuksen kannattavammaksi ja yrittäjyyden riskit tuntuisivat pienemmiltä, mikä voisi kannustaa ihmisiä yrittäjyyteen.

Seuraamani keskustelun perusteella moni yrittäjä kokeekin, että on mielekkäämpää ottaa oma sosiaaliturvansa ja eläkkeensä omiin käsiinsä pelkän YEL-vakuutuksen maksamisen lisäksi. Osa kerryttää varallisuuttaan sijoittamalla asuntoihin, osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen ei tietystikään poissulje sitä, että pitäisi myös YEL-vakuutuksensa oikealla tasolla, vaan voikin olla fiksua olla laittamatta kaikkia munia yhteen koriin. Sijoittamisessa on toki aina myös riskinsä – kaiken voi menettää, jos huonosti käy.

Itse olen muuttanut omaa YEL-työtuloani työtilanteen mukaan, mutta en silti halua jättää taloudellista turvaa ja eläkettä pelkästään sen varaan. Olen pyrkinyt huolehtimaan taloudellisesta turvasta sijoittamalla asuntoihin, osakkeisiin ja rahastoihin. Ajatus siitä, että laittaisin kaikki munat samaan koriin, ei tunnu mielekkäältä.

Tässä asiassa on todella monia eri puolia, eikä luonnollisestikaan yhtä oikeaa kaikille sopivaa ratkaisua ole olemassa. Tärkeintä mielestäni olisikin, että teki yrittäjä sitten millaisia päätöksiä tahansa oman sosiaaliturvansa ja eläkkeensä suhteen, hän punnitsee tarkkaan eri vaihtoehdot ja skenaariot, ja varautuu niihin.

Jos kokee, että YEL-vakuutus ei tuo yrittäjälle hänen kaipaamaansa turvaa, ja haluaa pitää työtulon miniminä, on syytä pohtia tarkkaan, miten turvaa itsensä eläkkeellä, sairastumisen, perhevapaan tai muun yllättävän tilanteen varalta. Epätietoisuudessa ei kannata koskaan tehdä suuria päätöksiä.

Kirjoittaja: Taru Tammikallio

Kuuntele Eezympää yrittäjyyttä -podcastin jakso YEL-vakuutuksesta – mitä kaikkea yrittäjän kannattaa huomioida?

Taru Tammikallio on luovan alan moniosaaja, joka hyppäsi tuntemattomaan ja vaihtoi varhaiskasvatuksen opettajan työt mediayrittäjän arkeen. Missiona kiinnostavien sisältöjen luominen, työelämän tabujen murtaminen ja parempi työelämä.

Seuraa Tarua Instagramissa ja Linkedinissä