Mihin tilanteisiin kevytyrittäjyys ei sovi?

Mihin tilanteisiin kevytyrittäjyys ei sovi?

Kaikkia töitä ei voi laskuttaa Eezyn kautta kevytyrittäjänä, tai niitä voi tehdä kevytyrittäjänä vain rajoitetusti. Tutustuthan ennen aloittamista toimialoihin ja töihin, joiden tekemistä kevytyrittäjänä on rajoitettu.

Mitä töitä ei voi laskuttaa Eezyn kautta kevytyrittäjänä?

1.  Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työt

Toimiessa itsenäisenä ammatinharjoittajana terveydenhoito – tai sosiaalihuoltopalveluissa tulisi Aluehallintovirastolle tehdä ilmoitus toiminnan harjoittamisesta. Tämä koskee myös kevytyrittäjiä. Tällä hetkellä Aluehallintovirasto (AVI) ja laki vaatii ilmoituksen yhteydessä oman Y-tunnuksen, joka tarkoittaa sitä, että edellä mainituilla aloilla toimiessasi ainoa vaihtoehto on oman yrityksen kautta toimiminen.

2. Kiinteistövälitys

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinnan mukaan välitysliike voi käyttää välitystehtäviä hoitavana henkilönä vain sellaista, joka on työsuhteessa välitysliikkeeseen.

3.  Järjestyksenvalvonta tai vartiointi

Järjestyksenvalvonta ja vartiointi ovat luvanvaraisia aloja, joka tarkoittaa, että lupahakemuksen yhteydessä em. ammattia harjoittavan henkilön tulee ilmoittaa Y-tunnus. Eezy Kevytyrittäjien Y-tunnus ei kyseiseen ilmoitukseen sovellu, joten tästä syystä em. aloilla toimiessasi sinulla tulee olla oma yritys.

4. Myyt tai vuokraat kalustoa tai tavaraa ilman omaa työpanostasi

Eezy on tarkoitettu työn laskutukseen ja tuotteiden myynti tai vuokraus ilman omaa työpanosta ei sovellu Eezyn kautta laskutettavaksi tuotteiden palautuksiin ja takuisiin liittyvän lainsäädännön vuoksi.

5. Henkilökohtaiset luento- tai esitelmäpalkkiot, kokouspalkkiot ja luottamustoimesta saatu korvaus, esim. hallituspalkkiot

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan henkilökohtaisen palkkion työnantajavelvoitteita ei voi siirtää laskutuspalveluyritykselle, vaikka sen ja kevytyrittäjän välillä olisi sovittu työsuhteesta. Kevytyrittäjän asiakkaalla olisi siten esimerkiksi velvollisuus toimittaa suorituksesta ennakonpidätys. Rajoitus ei koske koulutuksia, valmennuksia tms. esiintymisiä.

6.  Norjassa tehty työ

Norjan veroviranomaisten tekemän tulkinnan mukaan laskutuspalveluyrityksen kautta ei ole mahdollista laskuttaa työtä, joka tehdään Norjassa. Tulkinta perustuu Norjan arvonlisäverolakiin.

7.  Turvapaikanhakijoiden tekemä työ

Turvapaikanhakijat eivät voi toimia kevytyrittäjänä ja laskuttaa työtään Maahanmuuttoviraston (Migrin) tulkinnan mukaan. Eezyn kautta laskuttava henkilö ei ole työsuhteessa laskutuspalveluyrityksen tai toimeksiantajan kanssa, jolloin hänet rinnastetaan yrittäjäksi. Ulkomaalaislain mukaan turvapaikanhakija saa tehdä ansiotyötä, mutta ei toimia yrittäjänä.

8. Dronen lennättäminen

Ilma-aluksen lennättämiseen tarvittavia vakuutuksia ei ole mahdollista saada kevytyrittäjälle. Tästä syystä esim. ilmakuvausta ei ole mahdollista laskuttaa palvelumme kautta.

Heräsikö kysymyksiä?

Jos mietit, onnistuuko Eezyn kautta laskuttaminen kohdallasi, voit olla yhteydessä neuvontaamme.

Mitä töitä voi laskuttaa rajoitetusti Eezyn kautta kevytyrittäjänä?

Tiettyjen töiden laskuttaminen Eezyn kautta on rajoitettu seuraavin ehdoin:

1. Sähkötyöt

Jos suunnitelmissasi on laskuttaa sähkötöitä Eezyn kautta, tulisi sinun ottaa huomioon muutama asia.

  1. Sinulla tulee olla sähkötöiden johtajan pätevyydet (Seti Oy:n todistus)
  2. Toiminnanharjoittamisesta tulee tehdä ilmoitus TUKES:lle, eli olet merkittynä toiminnanharjoittajaksi.
  3. Tämän jälkeen TUKES rajaa toiminnan siten, että sähkötöiden johtaja ei saa valvoa muiden töitä.

2. Kuljetusala

Oletko esimerkiksi kuorma- tai linja-auton, taksin, kaivinkoneen tai muun ajo- tai kulkuneuvon tai työkoneen kuljettaja? Jotta voit laskuttaa Eezyn kautta kuljetusalan töitä, sinun tulee omistaa kuljettamasi ajoneuvo tai sinun tulee maksaa siitä käypää vuokraa. Huomioithan kuitenkin, että sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä kalustoon liittyviä vähennyksiä Eezyn kautta toimiessasi.

3. Elintarvikeala

Elintarvikeala kokonaisuudessaan on Ruokaviraston valvomaa toimintaa. Laskutuspalvelun näkökulmasta ala on hieman ongelmallinen elintarvikkeiden tuotantoon ja säilytykseen kohdistuvien määräysten vuoksi. Lisäksi elintarvikekuittien vähentäminen kauttamme on ongelmallista, koska me emme pysty valvomaan, että kuluvähennykset kohdistuvat aina suoraan laskutettavaan työhön.

Jos suunnitelmissasi on valmistaa elintarvikkeita omissa tiloissasi, ei toiminnan laskuttaminen kauttamme ole mahdollista. Jos taas teet töitä laillistetussa elintarvikehuoneistossa, esim. ravintolan keittiössä, voit käyttää Eezyn palvelua toimintasi laskuttamiseen.

4. Tatuointityöt

Tatuointien tekeminen määritellään kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti kuluttajapalveluksi, joten tatuointien tekemisestä on myös tehtävä ilmoitus kunnan viranomaiselle. Tatuoijalla on oltava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman palveluun liittyvien vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi. Laki edellyttää myös toiminnanharjoittajia kertomaan riskeistä kuluttajille sekä varmistumaan siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa terveydelle.

Tatuointipalvelujen toimitiloja koskee terveydensuojelulaki, jonka mukaan tatuoijan on ilmoitettava toiminnastaan oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kysyttävää?

Jos edellä mainitut mainitut vaatimukset tai rajoitukset herättävät kysymyksiä kohdallasi, olethan yhteydessä neuvontaamme.