Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Eezy Kevytyrittäjät Osk (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt yhteystietonsa (nimi ja sähköpostiosoite) arvontalomakkeelle tehtyään kevytyrittäjyystestin Eezy Kevytyrittäjien nettisivuilla 10.3. – 31.3.2022 välisenä aikana. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen edellyttää 15 vuoden ikää.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua ajalla 10.3. – 31.3.2022.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua Eezy Kevytyrittäjien nettisivuilla.

Palkinnot ja arvonta

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan kaksi voittajaa, jotka saavat 50 € arvoisen lahjakortin HAVU Gaming Oy:n verkkokauppaan. Voittajat arvotaan 1.4.2022 ja heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen

Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

Arvontaan osallistuvat vapauttavat arvonnan järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Arvonnan järjestäjän vastuu ei ylitä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvonnan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan arvontasivulla.

Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja käytetään vain voitosta viestimiseen.