Kevytyrittäjän kilometrikorvaus

Monilla aloilla työkeikat saattavat vaatia matkustamista pitkienkin matkojen päähän, työkohteiden vaihdellessa säännöllisesti. Erilaisista matkakuluista saattaakin muodostua tuntuva kuluerä arjessa, minkä ansiosta verovapaat korvaukset ovat tärkeitä. Verovapaat korvaukset, kuten kilometrikorvaus ja päiväraha korvaavat matkakuluja niin työntekijälle, kuin kevytyrittäjälle. Tutustu tarkemmin kevytyrittäjää koskeviin matkakulujen käytäntöihin.

Kevytyrittäjän matkakorvaukset

Työntekijänä matkakorvausten saaminen on yksinkertaista, sillä useilla työnantajilla on käytössään omat käytäntönsä näiden korvaamisen suhteen. Voit kuitenkin hyötyä verovapaista matkakulujen korvauksista myös kevytyrittäjänä.

Toimiessasi kevytyrittäjänä, sinun tulee kuitenkin huomioida muutamia asioita voidaksesi hyödyntää verovapaita matkakorvauksia, kuten kilometrikorvausta ja päivärahaa. Aivan ensimmäiseksi on hyvä sopia asiakkaan kanssa siitä, että tekemäsi työn lisäksi laskutetaan myös mahdolliset kilometrikorvaukset ja päivärahat.

Sinun tulee eritellä asiakkaalle lähettämässäsi laskussa selkeästi oma palkkiosi, kilometrikorvaukset sekä mahdollinen päiväraha. Näin toimiessasi kevytyrittäjäpalvelu voi maksaa sinulle verovapaita matkakustannusten korvauksia.

Mikäli et ole erikseen sopinut asiakkaasi kanssa verovapaiden korvausten maksamisesta ja erittelystä laskulla, tulkitsee Verohallinto nämä veronalaiseksi tuloksi, vaikka ne olisivatkin sisällytettyinä laskuttamasi palkkion määrään.

Myös siinä tapauksessa, että matkakorvauksia kohdellaan veronalaisena tulona, voit erikseen vaatia niiden vähentämistä tulonhankkimismenoina henkilökohtaisessa veroilmoituksessasi.

Julkisen liikenteen matkakulut

Mikäli liikut työmatkallasi kaupunkialueella tai muulla tavoin julkisen liikenteen toiminta-alueella, voit tehdä työmatkasi verotehokkaasti myös julkisella liikennevälineellä. Käyttämällä junaa tai linja-autoa, saat maksukuittia vastaan haettua verovapaata korvausta maksamistasi julkisen liikenteen lipuista.

Oman asunnon ja työpaikan väliset matkat

Oman asunnon ja työpaikan välisille matkoille ei ole mahdollista maksaa kilometrikorvauksia tai päivärahaa. Sen sijaan voit hyödyntää oikeuttasi matkakustannusten verovähennykseen henkilökohtaisessa verotuksessasi. Ilmoittamalla kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset veroilmoituksessa, saat kevennettyä ansiotulojesi verotusta. Huomioithan, että vähennys tehdään aina edullisimman vaihtoehdon, eli yleisesti ottaen julkisen liikenteen mukaisesti, vaikka tarvitsisit työssäsi omaa autoasi.

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus on tilapäisestä työmatkasta aiheutuva kustannus, joka on verovapaa verottajan määrittämään summaan asti. Vuonna 2023 kilometrikorvauksen suuruus on 0,53 euroa kilometriltä, mutta Verohallinnon hyväksymän verovapaan korvauksen suuruus tarkistetaan vuosittain. Löydät ajantasaisen tiedon kilometrikorvauksen suuruudesta Verohallinnon sivuilta.

Kilometrikorvauksen saadaksesi sinun tulee laatia matkalasku, josta ilmenevät matkan alkamisen ja päättymisen ajankohdat, matkan pituus, käytetty ajoneuvo sekä matkan syy. Matkan syyn ei tarvitse olla liian tarkasti määritelty, sillä “asiakasyritys + suoritettava työtehtävä” soveltuvat hyvin.

Kilometrikorvauksen määrään vaikuttaa käytetty ajoneuvo, sillä eri ajoneuvoluokkia koskevat erilaiset kilometrikorvauksen enimmäismäärät. Edellä mainittu 53 senttiä kilometriltä koskee tilanteita, joissa käytät kulkuneuvona omaa autoasi.

Kilometrikorvausta voidaan korottaa myös saman ajoneuvoluokan sisällä, mikäli työtehtävä edellyttää perävaunun kuljettamista, metsäautotiellä liikkumista tai muuta verottajan määrittämää erityistilannetta.

Päivärahat

Päivärahat ovat kilometrikorvauksen ohella Verohallinnon hyväksymiä verovapaita matkakulujen korvauksia. Niiden tarkoituksena on tarjota kohtuullinen korvaus työmatkan aikana syntyvistä ruokailukustannuksista ja muista elinkustannuksista. Päiväraha ei kuitenkaan sulje pois kilometrikorvauksen tai majoituksesta suoritettavan korvauksen maksamista, vaan maksetaan niiden lisäksi.

Kilometrikorvauksen tavoin myös päivärahan suuruus tarkistetaan vuosittain Verohallinnon toimesta. Esimerkiksi vuonna 2023 osapäivärahan suuruus on enintään 22 euroa päivältä ja kokopäivärahan suuruus enintään 48 euroa päivältä. Voit tarkistaa verottajan tuoreimman päätöksen päivärahan suuruudesta Verohallinnon verkkosivuilta.

Päivärahan maksaminen edellyttää sitä, että työmatkan matkakohde on vähintään 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi. Tämän lisäksi työmatkan keston on oltava riittävän pitkä, jotta työmatkasta voidaan maksaa verovapaata päivärahaa:

  • Yli 6 tunnin pituiselta työmatkalta voidaan maksaa enintään 22 euron suuruista osapäivärahaa
  • Yli 10 tunnin pituiselta työmatkalta voidaan maksaa enintään 48 euroa kokopäivärahaa

Saadaksesi päivärahaa, sinun tulee tehdä matkalasku, jonka perusteella voidaan maksaa myös kilometrikorvauksia. Matkalaskuun on mahdollista liittää kilometrikorvaukseen ja päivärahaan oikeuttavien aika- ja matkatietojen lisäksi myös maksukuitteja toteutuneista matkakuluista.

Kevytyrittäjän muistilista kilometrikorvauksiin

  • Kevytyrittäjänä voit saada verovapaita kilometrikorvauksia, päivärahoja ja muita matkakulujen korvauksia.
  • Korvauksien edellytyksenä on matkakulujen laskutus asiakkaalta ja erittely laskulla.
  • Mikäli matkakuluja ei ole laskutettu asiakkaalta, voit ainoastaan vähentää niitä verotuksessa tulonhankkimismenona.
  • Saadaksesi päivärahaa tai kilometrikorvausta, tulee Verohallinnon asettamien ehtojen täyttyä. Sinun pitää myös laatia työmatkasta matkalasku kevytyrittäjäpalvelulle.

Lue lisää blogipostauksestamme kevytyrittäjän kulukorvauksista.