Tutkimus: Kevytyrittäjyys vuonna 2023

Kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö Uusi työ ry toteutti kevään 2023 aikana vuosittaisen kevytyrittäjyyskyselynsä. Kevytyrittäjyys vuonna 2023 -tutkimus valottaa kevytyrittäjyyden eri puolia ja asemaa suomalaisessa työelämässä. Tutkimuksesta ilmeni, että kevytyrittäjät ovat tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, mutta viranomaisten tietämyksen puute kevytyrittäjyydestä ja epävarmuus sosiaaliturvasta aiheuttavat hankaluuksia.

Kevytyrittäjistä 86 prosenttia on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, ilmenee Uusi työ ry:n Aula Researchilla teettämästä Kevytyrittäjyys 2023 -kyselystä. Kevytyrittäjyyden parhaina puolina nähtiin viime vuosien tapaan toiminnan helppous (73 %), säästyminen paperitöiltä (69 %), toiminnan joustavuus (52 %) ja vapaus (48 %). Lähes puolet mainitsi parhaaksi puoleksi mahdollisuuden tehdä keikkaa useille toimeksiantajille (46 %).

Hankalimmaksi kevytyrittäjyydessä koettiin työn hinnoittelu oikealle tasolle (40 %), viranomaisten heikko tietämys kevytyrittäjyydestä (40 %) sekä epäselvyys ja epävarmuus sosiaaliturvasta (39 %). Myös eri viranomaisten ohjeiden ja tulkintojen muuttumisen koki hankalaksi kolmasosa (33 %). Työn hinnoittelun kokivat haastavaksi etenkin kevytyrittäjäuransa alussa olevat ja vähän laskuttavat.

”Suomen lainsäädäntö ei tunnista kevytyrittäjyyttä eikä muita itsensätyöllistämisen muotoja, mikä aiheuttaa ongelmia etenkin sosiaaliturvassa. Yhdistelmävakuutus eli mahdollisuus vakuuttaa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatuloista olisi tärkeä uudistus, jota toivomme maan tulevan hallituksen määrätietoisesti edistävän”, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen sanoo.

Kevytyrittäjyys 2023 -kysely vahvistaa, ettei kevytyrittäjyys ole katoamassa minnekään. ”Päinvastoin näyttää siltä, että omaehtoisen itsensätyöllistämisen suosio jatkaa kasvuaan”, Karjalainen huomauttaa.

Kevytyrittäjyys 2023 -kyselyn toteutti Aula Research Uusi työ ry:n toimeksiannosta 15.3.6.4.2023. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä Uusi työ ry:n jäsenyritysten kevytyrittäjille. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi ja englanniksi. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1744 kevytyrittäjää.

Lisätietoja & tutkimustulokset löydät Uusi Työ ry:n nettisivuilta. 

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Edistämme toimialan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa. Uusi työ ry on luonut toimialalle eettiset ohjeet, joita kaikki jäsenyritykset (Eezy Kevytyrittäjät, Floy, Laskuttamo, Odeal , UKKO.FI ja Aalto Business) ovat sitoutuneet noudattamaan.