Uusi Työ ry:n eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet

Uusi työ ry:n jäsenyrityksenä noudatamme toiminnassamme seuraavia eettisiä ohjeita:

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita sekä selvitämme mahdolliset erityistapaukset huolellisesti.
 • Huolehdimme palvelujemme käyttäjien palkkojen ja työkorvausten osalta kaikista laskutuspalveluihin sovellettavista työnantajamaksuista sekä -ilmoituksista.
 • Ennakonpidätys
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (YEL-velvollisten kevytyrittäjien osalta)
 • Mahdollisen ulosoton pidätys ja tilitys
 • Tulorekisteri-ilmoitukset.
 • Annamme riittävästi tietoa sekä palvelun käyttäjille että heidän toimeksiantajilleen.
 • Tiedon on oltava oikeaa eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
 • Emme hyväksy työsuhteen naamiointia yrittäjyydeksi emmekä markkinoi kevytyrittäjyyttä toimeksiantajille epäeettisillä tavoilla. Emme esimerkiksi missään olosuhteissa tarjoa kevytyrittäjyyttä työnantajille mahdollisuutena kiertää työnantajavelvoitteitaan.
 • Vastaamme palvelun käyttäjän ja hänen toimeksiantajansa kysymyksiin vähintään kolmen arkipäivän sisällä.
 • Tiedotamme lainsäädäntöön ja palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista oikea-aikaisesti ja mahdollisimman selkeästi.
 • Varmistamme palveluumme rekisteröityvien henkilöllisyyden.
 • Emme aseta palvelun käyttäjille kohtuuttomia ehtoja.
 • Suhtaudumme vastuullisesti palvelun käyttäjiin ja heidän toimeksiantajiinsa liittyen laskutukseen, mahdolliseen perintäprosessiin sekä epäselvien tapausten selvittämiseen.
 • Maksamme verot ja veroluonteiset maksut ajallaan.
 • Huolehdimme oman henkilöstömme hyvinvoinnista ja hoidamme työnantajavelvoitteemme moitteettomasti.
 • Pyrimme aktiivisesti estämään väärinkäytöksiä, ilmoitamme epäillyt väärinkäyttötapaukset viranomaisille sekä autamme viranomaisia, kevytyrittäjiä ja toimeksiantajia mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä.
 • Edistämme yksilöiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.
 • Kannatamme vapaata kilpailua. Kaikki Uusi työ ry:n toimintaan osallistuvat jäsenyritysten edustajat ovat sitoutuneet noudattamaan kilpailuoikeudellisia periaatteita.

Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan edellä esiteltyjä toimintaperiaatteita. Näihin toimintaperiaatteisiin sitoutuneena yrityksenä meillä on oikeus käyttää Uusi työ ry:n Vastuullinen toimija -logoa.