Kevytyrittäjän työttömyysturva

Millainen on kevytyrittäjän työttömyysturva? Loppuuko tukien saanti ensimmäisen laskun myötä? On yleinen harhaluulo, että kevytyrittäjän tai yrittäjän ei ole mahdollista saada työttömyysturvaa. Todellisuudessa käytännöt vaihtelevat sen mukaan, oletko pää- vai sivutoiminen yrittäjä ja täyttyykö työssäoloehtosi.

Kevytyrittäjänä työttömyysturvaasi käsitellään samalla tavalla kuin yrittäjien. Yrittäjät voivat saada samoja tukia kuin palkansaajatkin. Tilanteesta riippuen yrittäjän työttömyystuki voi olla:

  • ansiopäivärahaa
  • peruspäivärahaa
  • työmarkkinatukea

Työttömyysturvan käytännöt vaihtelevat yritystoiminnan päätoimisuuden ja työssäoloehtojen täyttymisen mukaan. Tutustu millaisiin etuuksiin olet kevytyrittäjänä oikeutettu, niin tiedät kuinka turvata toimeentulo työttömyyden sattuessa.

Sivu- vai päätoiminen kevytyrittäjä?

Työttömyysturva määräytyy sen perusteella, lasketaanko sinut pää- vai sivutoimiseksi yrittäjäksi. Päätöksen tästä tekee TE-toimisto. Päätös tehdään sen mukaan, kuinka paljon aikaa käytät työntekoon. Kevytyrittäjyydestä saamillasi tuloilla ei ole merkitystä päätökseen.

  • Jos toiminta on pienimuotoista – teet sitä vaikkapa töiden tai opiskelun ohella – sinut lasketaan todennäköisesti sivutoimiseksi yrittäjäksi.
  • Mikäli toiminta vie niin paljon aikaa, ettet voisi ottaa vastaan muuta työtä, sinut lasketaan todennäköisesti päätoimiseksi yrittäjäksi.

Kun aloitat kevytyrittäjyyden, voit testata sitä turvallisesti neljän ensimmäisen kuukauden ajan. Tällä jaksolla työhön käyttämäsi aika ei vaikuta työttömyysturvaan. Jos yritystoiminta tuottaa näiden neljän kuukauden aikana tuloja, maksetaan soviteltua työttömyysetuutta. Kun neljän kuukauden jakso päättyy, TE-toimisto arvioi, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoiminen.

Työttömyysturva kevytyrittäjälle

Sekä sivu- että päätoimisen yrittäjän työttömyysturva koostuu kolmesta osasta, ansiosidonnaisesta päivärahasta, peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta. Niiden määräytymisperusteet, määrät ja maksaja vaihtelevat. Kummassakin tapauksessa tukeen vaikuttaa merkittävästi se, täyttyykö työssäoloehto.

Sivutoiminen yrittäjä ja työttömyysturva

Jos olet sivutoimisen kevytyrittäjyyden lisäksi palkansaaja työsuhteessa, kerrytät työlläsi palkansaajan työssäoloehtoa. Kevytyrittäjänä tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.

Sivutoimisena kevytyrittäjänä palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos:

  • Olet ollut töissä vähintään 26 viikkoa
  • Olet työskennellyt vähintään 18 tuntia viikossa
  • Olet saanut vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai 1331 € / kk (2023)

Jos täytät työssäoloehdon, voit saada Kelan maksamaa peruspäivärahaa. Voit nostaa Eezyltä palkkaa 300 euroa kuussa tai 279 euroa neljän viikon kalenterijaksolla ilman, että palkka vaikuttaa peruspäivärahan suuruuteen. Jos raja ylittyy, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa.

Mikäli työssäoloehdon täyttymisen lisäksi kuulut palkansaajien työttömyyskassaan, voit saada ansiosidonnaista päivärahaa. Ansiosidonnainen päiväraha maksetaan peruspäivärahan päälle.

Tilanteissa, joissa työssäoloehto ei täyty, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Siirryt työmarkkinatuen saajaksi myös silloin, jos työttömyys on jatkunut yli 400 päivää.

Suosittelemme aina varmistamaan oman tilanteesi kassastasi.

Päätoiminen yrittäjä ja työttömyysturva

Päätoimisena kevytyrittäjänä yrittäjän työssäoloehto täyttyy seuraavasti:

  • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kk työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikan
  • Sinulla on YEL-vakuutus ja YEL-työtulosi on vähintään 14 088 € /vuosi (2023) yhteen laskettuna YEL:n ja MYEL:n työtuloista sekä yrittäjänä ansaitusta TyEL:n työansioista

Jos yrittäjän työssäoloehto täyttyy, voit hakea palkansaajien tavoin Kelasta peruspäivärahaa. Huomaa, että työssäoloehdon YEL-raja on korkeampi kuin lakisääteinen YEL-minimi (8 575,45 € vuonna 2023).

Mikäli kuulut Yrittäjäkassaan, saat lisäksi ansiosidonnaista päivärahaa. Ilmoittamasi YEL-työtulo vaikuttaa sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrään. Arvioi YEL-työtulo mahdollisimman realistiselle tasolle, jotta työttömyysturvasi on kattava.

Jos yrittäjän työssäoloehto ei täyty, sinulla on palkansaajien tavoin oikeus hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Kevytyrittäjän työttömyysturvan tuki

Jos jokin mietityttää kevytyrittäjän työttömyysturvaa koskien, autamme mielellämme. Voit pyytää neuvontaa myös Kelan asiakaspalvelusta, työttömyyskassastasi tai Yrittäjäkassasta. Päätöksissä kevytyrittäjyyden sivu- tai päätoimisuutta koskien ole yhteydessä TE-toimistoon. Työttömyysturvan tunteminen tuo lisää mielenrauhaa kevytyrittäjyyteen – tarkista siis tilanteesi ja huolehdi, että työttömyysturva on kunnossa.

Tutustu myös:

UKK – Millainen on kevytyrittäjän työttömyysturva?

Kevytyrittäjän verotus

Minustako yrittäjä?

Kevytyrittäjyys