Vuokratyö vai Kevytyrittäjyys

Vuokratyö ja kevytyrittäjyys mahdollistavat molemmat elannon ansaitsemisen, mutta niillä on merkittäviä eroja tekijän näkökulmasta. Tutustumme tässä artikkelissa merkittävimpiin vuokratyön ja kevytyrittäjyyden välisiin eroihin.

Mitä vuokratyö on?

Vuokratyö tarkoittaa, että työntekijä työskentelee toiselle yritykselle työvoimaa vuokraavan henkilöstöyrityksen palkkalistalla. Työntekijä tekee töitä yrityksen ohjeiden ja määräysten mukaan, mutta vuokratyöntekijä on työsuhteessa henkilöstöyritykseen.

Vuokratyö on usein määräaikaista ja sopimusta uusitaan tarpeen mukaan. Se on yleisintä esimerkiksi teollisuudessa, logistiikassa ja rakennustyömailla.

Vuokratyöntekijänä työtehtäväsi, työskentelypaikkasi ja työaikasi riippuvat täysin asiakasyrityksen tarpeista. Saatat joutua vaihtamaan työkohdetta useasti lyhyellä aikataululla tai jäädä hetkellisesti ilman töitä.

Parhaimmassa tapauksessa myös vuokratyöntekijänä on mahdollista päästä pitkäaikaisesti samaan työkohteeseen, mikäli työnteko sujuu ja asiakasyrityksen tarve työlle on pitkäkestoista.

Mitä kevytyrittäjyys on?

Kevytyrittäjyys tarkoittaa sitä, että työntekijä toimii itsenäisen yrittäjän tavoin ja vastaa itse oman työnsä organisoinnista, asiakkaiden löytämisestä ja laskuttamisesta.

Kevytyrittäjänä et kuitenkaan joudu järjestämään palkanmaksua tai kirjanpitoa erikseen, sillä nämä ja monet muut asiat hoituvat suoraan kevytyrittäjäpalvelun kautta.

Kevytyrittäjät eivät ole samassa asemassa kuin vuokratyöntekijät tai vakituiset työntekijät, sillä he eivät ole osa yrityksen organisaatiota ja heillä on enemmän vapauksia tehdä töitä oman aikataulunsa mukaan.

Kevytyrittäjyys on yleistä esimerkiksi palvelualoilla, kuten konsultoinnissa, markkinoinnissa ja luovassa työssä. Kevytyrittäjänä voivat työskennellä kuitenkin useimpien alojen työntekijät, jotka myyvät omaa työtään.

Kevytyrittäjyys on vapaampaa

Kevytyrittäjyys tarjoaa useita etuja työntekijälle verrattuna vuokratyöhön. Ennen kaikkea kevytyrittäjyys antaa työntekijälle enemmän itsenäisyyttä ja vastuuta oman työnsä organisoinnista ja hallinnoinnista.

Tämä tarkoittaa, että kevytyrittäjät voivat valita projektit, joissa he haluavat työskennellä, ja he voivat määrittää omat aikataulunsa.

Lisäksi kevytyrittäjät voivat saavuttaa paremman ansiotason kuin vuokratyöntekijät, koska ovat itse vastuussa oman liiketoimintansa menestyksestä ja työnsä hinnoittelusta.

Kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Kevytyrittäjyys sopii erityisen hyvin niille, jotka haluavat tehdä töitä itsenäisesti ja jotka ovat valmiita vastaamaan omaan liiketoimintansa menestyksestä. Kevytyrittäjyys on erinomainen vaihtoehto myös henkilöille, jotka haluavat osallistua useisiin erilaisiin projekteihin ja tarjota monia erilaisia palveluja.

Kevytyrittäjänä voit vapaasti tarjota palveluja useille eri asiakkaille. Näin voit myös itse erikoistua haluamallasi tavalla ilman työnantajan ohjeistusta.

Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan sovi kaikille. Se vaatii enemmän vastuuta ja itsenäistä työskentelyotetta verrattuna vuokratyöhön. Vaikka kevytyrittäjänä pääset tavanomaista yrittäjää helpommalla kirjanpidossa ja monissa päivittäisissä asioissa, joudut kuitenkin itse etsimään asiakkaasi ja huolehtimaan työn riittävyydestä.

Kevytyrittäjyys vaihtoehtona vuokratyölle

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kevytyrittäjyys ja vuokratyö ovat erilaisia tapoja tehdä töitä, jotka tarjoavat erilaisia etuja ja haasteita. Se antaa enemmän itsenäisyyttä, vastuuta sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamista. Samalla kevytyrittäjyys vaatii enemmän hallinnointia ja organisointia.

Vuokratyö taas tarjoaa määrätyn palkan ja mahdollisesti vakaampaa työtä. Se ei kuitenkaan anna samanlaista itsenäisyyttä, mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan ja valikoida työkohteitaan tai asiakkaitaan.

Tutustu myös:

Minustako yrittäjä?

Kohti omannäköistä työelämää