Tutkimus: Kevytyrittäjyys vuonna 2022

Kevytyrittäjyydessä houkuttelee byrokratian vähäisyys, helppous ja joustavuus. Selkeä enemmistö kevytyrittäjistä on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa. Viime vuoden tutkimukseen verrattuna työsuhteen ohella kevytyrittäjinä toimivien määrä on lähes kaksinkertaistunut. Myös moni eläkeläinen on löytänyt kevytyrittäjyydestä oivan väylän oman jutun toteuttamiseen. Moni kevytyrittäjä meinaa jatkaa itsensä työllistämistä myös lähitulevaisuudessa osa-aikaisesti laskutuspalvelun kautta. Uusi työ ry:n teettämä tutkimus Kevytyrittäjyys vuonna 2022 valottaa kevytyrittäjyyden eri puolia ja asemaa suomalaisessa työelämässä. 

Kevytyrittäjistä 82 prosenttia on tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, ilmenee Uusi työ ry:n Kantarilla teettämästä kyselytutkimuksesta. 30 prosenttia kertoi olevansa hyvin tyytyväisiä ja 52 prosenttia melko tyytyväisiä. Tyytymättömiä oli kymmenesosa. 

Keskiarvoa useammin tyytyväisiä olivat yksinomaan kevytyrittäjinä itsensä työllistävät, joissa hyvin tyytyväisiä oli 38 prosenttia. Eläkeläisistä hyvin tyytyväisiä oli puolet. 

”Kevytyrittäjyys on monelle joustava ja tarkoituksenmukainen tapa työllistää itsensä. Helppous ja oman osaamisen itsenäinen hyödyntäminen houkuttavat ihmisiä kevytyrittäjiksi”, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen sanoo. 

Syyt kevytyrittäjyyden valitsemiseen olivat säilyneet aika lailla samoina kuin aikaisempina vuosina. Sen koettiin sopivan työn pienimuotoisuuteen (40 %), elämäntilanteeseen (35 %) ja kevytyrittäjänä saa tehdä töitä, joista todella pitää ja nauttii (25 %). 

Moni kokee edelleen viranomaisten tietämyksen kehittämisen tarpeellisena 

Kevytyrittäjyydessä hankalaksi koettiin työttömyysturva, turva sairauden varalle sekä verotukseen liittyvät asiat. Edelleen myös viranomaisten tietämys kevytyrittäjyydestä kaipaisi kehittämistä. 

”Lainsäädäntömme ei tunnista kevytyrittäjyyttä, vaan lainsäädännön näkökulmasta ihminen on joko yrittäjä tai palkansaaja. Sosiaaliturvaa tulisi kehittää joustavammaksi ja muuttuvat elämäntilanteet paremmin huomioivaksi. Tähän esimerkiksi yhdistelmävakuutus eli mahdollisuus vakuuttaa itsensä työttömyyskassassa sekä palkansaaja- että yrittäjätulossa, olisi tärkeä ja tarpeellinen uudistus”, Karjalainen linjaa. 

Uusi työ ry:n Kantarilla teettämän kyselytutkimuksen vastaukset kerättiin 21.3.–4.4. Uusi työ ry:n jäsenyritysten asiakkailta. Vastauksia saatiin huikeat 1681! 

Lisätietoja & tutkimustulokset löydät Uusi Työ ry:n nettisivuilta. 

Tutustu myös:

Tarvitsemme kevytyrittäjiä ja kevytyrittäjiä

Kevytyrittäjyys vai oma Y-tunnus?