Verokortti

Toimitathan voimassaolevan verokortin meille hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. Jos tarvitset esim. muuttuneiden tulojen vuoksi uuden verokortin, voit ladata sen itse verottajan Verokortti verkossa -palvelusta.

Verokorttisi voit lähettää meille extranetin kautta. Emme tarvitse alkuperäistä paperista verokorttia. Meille riittää kuva tai skannattu tiedosto verokortista. Jos meillä ei ole voimassa olevaa verokorttiasi palkanmaksuhetkellä, joudumme verottajan ohjeistuksen mukaisesti pidättämään palkastasi 60 % ennakonpidätyksen.

Tarkistathan, että lähetät kaikissa tapauksissa meille nimenomaan verokortin, joka koskee palkkaa, etkä ainoastaan päätöstä verokortista.

Jos toimitat verokortin postitse, lähetä se osoitteeseen:

Eezy Kevytyrittäjät Osk
Itämerenkatu 3,
00180 Helsinki

Käytä tätä osoitetta myös silloin, jos olet tilannut verottajalta verokortin, ja haluat ohjata sen suoraan meille.

Verokortti ja YEL-vakuutus

Kannattaa tarkistaa, onko verokortillasi automaattisesti huomioitu työeläkemaksu (TyEL) ja työttömyysvakuutusmaksu vähennyksenä. Jos ne on huomioitu, kannattaa nämä vähennykset poistaa verokortilta Eezyn kautta saamiesi tulojen osalta, jottei veroprosenttisi jää liian alhaiseksi. Näitä maksuja ei oteta Eezyn sinulle maksamista palkoista, sillä olet eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjä. Voit joko hakea muutosverokorttia tai tehdä muutokset OmaVerossa.

Hae muutosverokorttia OmaVerossa.

  1. Poista työeläkemaksu- ja työttömyysvakuutusmaksuvähennykset niiden tulojen osalta, jotka arvioit saavasi Eezyn kautta.
  2. Jos sinulla on YEL-vakuutus, poista kaksinkertainen työnantajan sairausvakuutusmaksu verokortin ennakonpidätysprosentin laskennasta. Ilmoita verokorttihakemuksella(Yritystulot ja yrittäjän työtulot > YEL- tai MYEL-työtulot vuonna 2020) YEL-työtulon määrä ja ansiotuloista tehtäviin vähennyksiin maksettujen YEL-vakuutusmaksujen määrä.
  3. Toimita muutosverokorttisi meille.

Tee muutokset OmaVerossa:

a) Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta: Ilmoita OmaVerossa kohdassa ”Tulot, joista ei peritä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja” Eezyn kautta saatu palkka. Ilmoita myös kohdassa ”Palkat ja luontoisedut” koko vuoden Eezyn kautta saatu palkka.
b) Jos sinulla on YEL-vakuutus: Ilmoita Eezyn maksaman palkan määrä kohdassa ’’Palkat ja luontoisedut’’ ja sen lisäksi kohdassa ’’YEL- tai MYEL-vakuutetun yrittäjän palkat’’