Tutkimus: Kevytyrittäjyys vuonna 2021

Kevytyrittäjien määrä ja laskuttamat summat kasvavat kovaa tahtia – eniten tyytymättömyyttä herättävät työttömyysturva sekä epäselvyydet viranomaisten kanssa. Selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on vähintään melko tyytyväinen asemaansa. Kevytyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosien ajan. Eniten heitä huolettavat työttömyysturva sekä sairausajan turva. Uusi työ ry:n teettämä tutkimus Kevytyrittäjyys vuonna 2021 valottaa kevytyrittäjyyden eri puolia ja asemaa suomalaisessa työelämässä.

Laskutuspalveluiden kautta itsensä työllistävien henkilöiden, eli kevytyrittäjien, määrä on voimakkaasti kasvanut viime vuosien aikana, samoin heidän vuosittainen laskutuksensa.

Selkeä enemmistö eli yli neljä viidesosaa kevytyrittäjistä on vähintään melko tyytyväinen asemaansa, ja yhä useampi aikoo myös jatkossa toimia kokoaikaisesti laskutuspalvelun kautta. Toisaalta myös omaa yritystään ja y-tunnuksen hankkimista suunnittelevien kevytyrittäjien osuus on kasvanut. Tulokset käyvät ilmi Kantar-TNS:n kyselystä, johon vastasi yli 1 100 laskutuspalveluiden asiakasta maaliskuun 2021 aikana. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2019.

Kevytyrittäjyys on Suomessa merkittävä ilmiö, joka on tullut työelämään jäädäkseen, sanoo Uusi työ ry:n puheenjohtaja Joonas Tuompo. Ainoastaan laskutuspalvelun kautta itsensä työllistäviä oli kyselyssä 30 prosenttia vastaajista, kun kaksi vuotta sitten luku oli 23 prosenttia.

”Kevytyrittäjä on usein henkilö, joka on katsonut, että perinteinen yrittäjyys ei syystä tai toisesta sovi hänelle. Toisaalta moni kevytyrittäjistä on sittemmin siirtynyt täysipäiväiseksi yrittäjäksi”, sanoo Tuompo.

Jo yli 150 000 kevytyrittäjää!

Kevytyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosien ajan. Laskutuspalveluita edustavan Uusi työ ry:n jäsenyritysten (Ukko.fi, Free.fi, Eezy Kevytyrittäjät, Odeal Oy ja Floy Oy) käyttäjämäärät kasvoivat erityisesti vuoden 2020 aikana merkittävästi ja viime vuoden lopussa palveluilla oli jo yli 150 000 käyttäjää. Myös laskutuspalveluiden kautta laskutettavat summat ovat kasvussa. Puolet kevytyrittäjistä laskuttaa kyselyn mukaan korkeintaan 8 000 euroa vuodessa, kun vuonna 2019 toteutetussa tutkimuksessa summa oli korkeintaan 4 000 euroa. Esimerkiksi vähintään 20 000 euroa vuodessa laskuttavien kevytyrittäjien määrä on jo viidesosa kaikista laskutuspalveluiden käyttäjistä.

Kolme yleisintä syytä kevytyrittäjäksi ryhtymiseen ovat henkilön oma elämäntilanne, laskutettavan työn pienimuotoisuus ja sekä haluttomuus perustaa yritystä. Toisaalta viidesosa vastaajista ilmoitti harkitsevansa parhaillaan yrityksen perustamista.

Tuompo muistuttaa, että jokainen kevytyrittäjästä y-tunnukselliseksi siirtyvä henkilö on ilouutinen.

”Haluamme olla helppo ja kevyt väylä jokaiselle oman liikeidean testaamiseen. Suomi tarvitsee yrittäjiä ja uusien työpaikkojen luojia, ja jäsenyrityksillemme on kunnia olla mahdollistamassa polkua yrittäjyyteen.”

Moni kokee viranomaisten tietämyksen olevan heikkoa

Eniten kevytyrittäjiä huolettaa työttömyysturva sekä sairausajan turva. Lisäksi lähes puolet vastaajista mainitsi viranomaisten heikon tietämyksen kevytyrittäjyydestä puutteeksi. Kuudesosa kevytyrittäjäkyselyn vastaajista saa työttömyyskorvausta laskutuspalveluiden kautta toimimisen ohessa.

”Moni kevytyrittäjä kokee, että viranomaisten tietotaso ja tulkinnat vaihtelevat ja samoissa tilanteissa tehdään erilaisia tulkintoja. Yksinyrittäjän sosiaaliturva kaipaakin nopeaa parannusta”, sanoo Tuompo.

”Koronavirusepidemia on viimeistään havahduttanut huomaamaan puutteet yksinyrittäjän sosiaaliturvassa sekä sen, ettei kankea YEL-järjestelmä palvele yksinyrittäjyyttä sen nykyisissä muodoissa”, Tuompo jatkaa.

Kantar-TNS:n toteuttama kysely kevytyrittäjille toteutettiin maaliskuussa 2021. Kyselyn vastauslinkkiä jaettiin Uusi työ ry:n jäsenyhtiöiden asiakaskirjeessä ja kysely keräsi yhteensä 1 134 vastaajaa. Kysely oli vastattavissa suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoja:

Joonas Tuompo, puheenjohtaja, Uusi työ ry, +358 40 187 6486

Saija Hellstén, varapuheenjohtaja, Uusi työ ry, +358 40 5515189

Tutkimus: Kevytyrittäjyys 2021

Uusi työ ry:n tiedote 6.5.2021

Tutustu myös: