Uusi työ ry: On aika alkaa uutisoida kevytyrittäjyydestä sellaisena kuin se todellisuudessa on

YLE uutisoi 1.9.2021 kevytyrittäjyydestä. Juttukokonaisuudessa annettiin kahden esimerkin avulla ymmärtää kevytyrittäjyyden olevan harmaalla alueella toimivaa ja epäselvän työntekemisen muoto, jota ei ole tunnistettu lainsäädännössä. Tällainen asettelu on erittäin kyseenalaista. 

Lainsäädäntö on selkeä siltä osin: Kevytyrittäjyys on yrittäjyyttä.

Uusi työ ry:n tekemän tutkimuksen mukaan 82,3 % vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä elämäntilanteeseensa kevytyrittäjänä. Vain kolme (3) prosenttia vastasi olevansa hyvin tyytymätön. Yleisimpiä syitä tyytymättömyyteen oli toive työsuhteesta, jota ei ole tarjolla, tai hankaluus yhdistää osa-aikaista työtä ja työttömyysturvaa toisiinsa. Jo pelkästään näiden lukujen valossa voidaan todeta kevytyrittäjyyden suosion perustuvan kaikkeen muuhun kuin pakottamiseen, kuten YLE artikkelissaan antoi ymmärtää. Uusi työ ry:n kyselyyn vastasi 1134 kevytyrittäjää ja se toteutettiin keväällä 2021.

Aktiivista keskustelua – ei yksipuolista tuomitsemista

On valitettavaa, että viranomaiskäsittelyissä – esimerkiksi TE-toimistoissa – on ollut hankaluuksia, jotka ovat aiheuttaneet vääriä työvoimapoliittisia lausuntoja. Asiat eivät kuitenkaan korjaannu yksipuolisella reportaasilla. Uusi työ ry on tavoitteissaan linjannut normiston selkeyttämistä ja pyrkinyt aktiivisesti luomaan keskusteluyhteyttä poliittisiin päättäjiin ja virkamiehistöön – valitettavan vaihtelevalla menestyksellä. Usein yhdistys kohtaa viranomaisten toimesta jo ennalta asenteellista suhtautumista kevytyrittäjyyttä kohtaan ja yhdistyksen pyrkimykset luoda toimiva keskusteluyhteys jätetään huomiotta. Uusi työ ry:n kyselyn mukaan 62,4 % kevytyrittäjistä koki, että työttömyysturvaa tulisi kehittää. Viranomaistietämyksen kehitystä tuki 47,53 prosenttia vastaajista.

Kevytyrittäjyys 2021 -kyselyn yli tuhat vastaajaa on tilastotieteellisesti vakavasti otettava otos, suhteutettuna toimialan kokoon. YLE:n uutisointi kevytyrittäjyydestä on täysin päinvastainen kuin kevytyrittäjien omat kokemukset. On selvää, että – kuten muihinkin työntekemisen muotoihin – myös kevytyrittäjyyteen kohdistuu väärinymmärryksiä ja kevytyrittäjien joukkoon mahtuu palvelun väärinkäyttäjiä. Uusi työ ry näkee YLE:n uutisoinnin antavan varsin yksipuolisen kuvan kevytyrittäjyydestä, sillä kevytyrittäjyyden myönteisten puolien huomioiminen on jäänyt juttukokonaisuudessa vähälle huomiolle.

Ratkaisukeskeisyydellä eteenpäin

On aika alkaa uutisoida kevytyrittäjyydestä sellaisena kuin se todellisuudessa on, eikä kuten se halutaan nähdä median ja päättäjien osalta. Kevytyrittäjyys on kilpailukykyä vahvistava valtti Suomelle. Meidän tulisi keskittyä yksittäisten epäkohtien nostamisen sijaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, jonka teema on: Miten (kevyt)yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa voidaan parantaa ja saada ne vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Uudet työntekemisen muodot ovat tulleet jäädäkseen – ja kevytyrittäjyys on yksi niistä.

Tiedote julkaistu Uusi työ Ry:n sivuilla 3.9.2021.


Uusi työ ry on itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä parantaa ja selkeyttää toimialan toimintaedellytyksiä. Yhdistys edustaa noin 95 % laskutuspalvelualan yrityksistä liikevaihdolla mitattuna. Eezy Kevytyrittäjät on Uusi työ ry:n jäsen.

Tutustu myös: